Bliższa koszula ciału

Bliższa ciału koszula

Bliższa ciału koszula niż sukmana

Koszula bliższa ciału

 • Definicja

  większą uwagę, zainteresowanie poświęcamy sprawom, które nas bezpośrednio dotyczą

 • Noty o użyciu

  Zwykle używane jako usprawiedliwienie i wyjaśnienie, dlaczego ktoś bardziej interesuje się pewnymi sprawami.

 • Warianty
  • Bliższa ciału koszula
  • Bliższa ciału koszula niż sukmana
  • Koszula bliższa ciału
 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Ocena i wartościowanie
  arrow down
  prawdy i wartości życiowe

 • Cytaty

  Jeśli nastąpią jakiekolwiek cięcia w budżecie i stanę przed koniecznością wyboru, w pierwszej kolejności zadbam o interes Biblioteki. Koszula bliższa ciału.

  źródło: NKJP: Piotr Sommer: Gazeta Wyborcza, 1994-03-11

  Pan Henryk potwierdza, że spiker ma dwie natury. Z jednej strony musi zachować obiektywizm, a z drugiej w myśl powiedzenia „bliższa koszula ciału”, trudno było mu powstrzymać się przed kibicowaniem swojej drużynie.

  źródło: NKJP: Dziennik Polski, 2001-12-14

  Obawiam się jednak, że wojewodowie [...] kierować się będą zasadą, że bliższa ciału koszula niż sukmana, i tylko wyjątkowo skierują pieniądze na pozacywilną służbę zdrowia.

  źródło: NKJP: Listy, Gazeta Wyborcza, 1994-01-29

  Bardzo się cieszymy, kiedy dochód budżetu państwa jest dobry i wysoki, ale... No cóż, bliższa ciału koszula. Mnie bardziej interesują dochody Funduszu Pracy, stąd świadomie nie zbywamy jego udziałów.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 63. posiedzenia Senatu RP część 1, wersja robocza, 4. kadencja

 • Odmiana
  typ frazy: fraza zdaniowa