żywot

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

4. świętego

 • Definicja

  opis życia znanej osoby, najczęściej jakiegoś świętego

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Działalność artystyczna człowieka
  arrow down
  literatura

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Religia – kościół
  arrow down
  osoby związane z religią i kościołem

 • Relacje znaczeniowe

  hiperonimy: biografia

 • Połączenia
  • żywoty świętych, sławnych ludzi, sławnych mężów
  • spisać/spisywać żywot kogoś
 • Cytaty

  Fragmenty pism i żywotów świętych oraz błogosławionych Polaków, kanonizowanych i beatyfikowanych przez papieża Polaka, będą odczytywane przez bielskich i krakowskich artystów, w oprawie muzycznej Pawła Orkisza.

  źródło: (MM): Czekając na papieża, Dziennik Polski, 2002-08-10

  Opracowanie Pióra Stefaniaka liczy 112 s. Zawiera dzieje klasztoru dominikanek oraz żywot Eufemii Ofki.

  źródło: NKJP: (waw): O siostrach zapomniano, Nowiny Raciborskie, 2006-11-21

  Temat cielesnej i duchowej “krasy” Maryi drobiazgowo roztrząsali autorzy średniowiecznych Mariale [...]; pogłosy tych rozważań odnajdziemy także w polskich żywotach i kazaniach maryjnych [...].

  źródło: NKJP: Roman Mazurkiewicz: Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne, 2002

  Biografię Emmanuela Levinaesa, która ukazała się u Flammariona w serii żywotów sławnych ludzi, wziąłem do ręki niechętnie [...].

  źródło: NKJP: Krzysztof Rutkowski: Paryskie pasaże, Gazeta Wyborcza, 1994-09-20

  Inną kategorią zasług przypisywaną Jadwidze było zainicjowanie przez nią spisania żywota i cudów księżnej Kingi, złożenie osobistego zeznania o łasce doznanej dzięki wstawiennictwu tej świątobliwej niewiasty, a także potwierdzenie jej dozgonnego dziewictwa.

  źródło: NKJP: O związkach Jadwigi kaliskiej z Sądecczyzną, Dziennik Polski, 2002-02-01

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  żywot
  M:
  żywoty
  D:
  żywotu
  D:
  żywotów
  C:
  żywotowi
  C:
  żywotom
  B:
  żywot
  B:
  żywoty
  N:
  żywotem
  N:
  żywotami
  Ms:
  żywocie
  Ms:
  żywotach
  W:
  żywocie
  W:
  żywoty
 • Składnia

  bez ograniczeń+żywot+
  KOGO

 • Pochodzenie

  psł. *životъ 'życie', 'część tułowia poniżej klatki piersiowej, brzuch'
  Rzeczownik abstrakcyjny (wtórnie skonkretyzowany) z przyrostkiem *-otъ od psł. *živъ
  Zob. żywy