• Definicja

  ktoś, chcąc usunąć negatywne aspekty jakiejś sytuacji, zastosował zbyt radykalne środki i usunął także pozytywne skutki tej sytuacji

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Ocena i wartościowanie
  arrow down
  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Cytaty

  Radni zabronili najpierw nocnej działalności jednego sklepu, dopiero gdy wojewoda uchylił zakaz, zabrali się do całego miasta. Niektórzy uważają, że tym samym wylali dziecko z kąpielą, ale Anna Kozioł, prawicowa radna, z zawodu socjolog, broni pomysłu.

  źródło: NKJP: Wojciech Duda-Dudkiewicz: Radni moralnie zaradni, 2005

  Po okresie wojen religijnych myśl europejska starała się zatem uwolnić życie społeczne od dominacji prawdy i zabezpieczyć ludziom przestrzeń wolności. Ale w ten sposób wylano dziecko z kąpielą, bo uznano, że prawda jako taka jest wrogiem wolności. Tymczasem to jedynie prawda narzucana siłą, a więc prawda zideologizowana, niszczy wolność!

  źródło: NKJP: Maciej Zięba: Niezwykły pontyfikat, 1997

  [...] część zarzutów płk. Chwastka kadra uważa za słuszne. Nie podoba jej się natomiast sposób ich wyrażenia. - Wylał dziecko z kąpielą. Raczej zaszkodził nam niż pomógł - przekonują krakowscy oficerowie.

  źródło: NKJP: Przestraszeni żołnierze, Dziennik Polski, 2002-08-14

  Nie chcielibyśmy, eliminując negatywne zjawiska, wylać dziecka z kąpielą, staramy się nie usztywnić ponad miarę [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 30.05.1996

  [...] przepisy, w oparciu o które funkcjonują dziś zakłady pracy chronionej, wręcz prowokują do nadużyć. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że obok potrzebnych zmian, pojawią się również takie, iż będzie można mówić o wylaniu dziecka z kąpielą.

  źródło: NKJP: Adam Rymont: Z podatkiem u szyi, Dziennik Polski, 2002-12-02

 • Odmiana
  typ frazy: fraza czasownikowa
  odpowiednik aspektowy: ktoś wylewa dziecko z kąpielą
  dk, npch; odmienny: wylać