• Definicja

  wycinek przestrzeni, w którym ktoś lub coś znajduje się lub coś dzieje się

 • Kwalifikacja tematyczna

  KATEGORIE FIZYCZNE
  arrow down
  Cechy i właściwości przestrzeni
  arrow down
  miejsce i jego usytuowanie w przestrzeni

 • Połączenia
  • centralne miejsce
  • miejsce powstania; bitwy, walk; kaźni, zbrodni; wypadku; postoju; miejsce pobytu, zamieszkania; urodzenia, śmierci
  • miejsce do spania
  • wskazać miejsce
  • stać; wznieść, zbudować na miejscu czegoś
 • Cytaty

  Ludzie przyjeżdżają nie tylko dlatego że są pasjonatami historii. Zwiedzają swój kraj i oglądają miejsca historyczne, tak jak u nas miejsce bitwy pod Grunwaldem.

  źródło: NKJP: U. Michalska: Z historii zrobić użytek, Tygodnik Ciechanowski, 2007-11-17

  Zabytkowy kościół pw. Świętej Trójcy zbudowano w XVIII w., ale został wzniesiony na miejscu dawnego gotyckiego.

  źródło: NKJP: (DAG): Tam gdzie rosną kosaćce, Gazeta Krakowska, 2007-06-08

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  miejsce
  M:
  miejsca
  D:
  miejsca
  D:
  miejsc
  C:
  miejscu
  C:
  miejscom
  B:
  miejsce
  B:
  miejsca
  N:
  miejscem
  N:
  miejscami
  Ms:
  miejscu
  Ms:
  miejscach
  W:
  miejsce
  W:
  miejsca
 • Składnia

  bez ograniczeń+miejsce+
  (CZEGO)

 • Pochodzenie

  psł. *městьce 'mały fragment przestrzeni, mały obszar'
  Forma prasłowiańska jest zdrobnieniem od psł. *město 'miejsce, obszar, teren'. Pierwotna polska postać mieśćce z dalszym rozwojem grupy spółgłoskowej śćc > jśc > jsc. Zmiana znaczeniowa podstawowej postaci miasto spowodowała, że jej funkcję zaczęło pełnić zdrobnienie miejsce; zob. miasto

 • Skróty