ktoś patrzy na ręce komuś

rzadziej ktoś patrzy na palce komuś

 • Definicja

  ktoś jest nieufny wobec kogoś innego i kontroluje go, podejrzewając, że postąpi nieuczciwie lub niezgodnie z oczekiwaniami

 • Warianty
  • rzadziej ktoś patrzy na palce komuś
 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Relacje międzyludzkie
  arrow down
  określenia relacji międzyludzkich

 • Cytaty

  Kasy chorych ciągle patrzą na ręce kardiochirurgom.

  źródło: NKJP: Bożena Wiktorowska: Zawał w kasie chorych, Gazeta Ubezpieczeniowa, 1999-04-06

  Prawica będzie patrzeć koalicji na ręce.

  źródło: NKJP: Katarzyna Kęsicka, Jerzy Jachowicz: Konfederacja partii prawicowych, Gazeta Wyborcza, 1994-06-13

  [...] chodzi o utrzymanie właśnie tych dwudziestokilkuosobowych ciał kontrolnych, nadzorczych, patrzących na ręce tym, którzy przez pierwsze osiem miesięcy zostali właściwie pozbawieni takiej kontroli.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 51. posiedzenia Senatu RP

  [...] musimy się do tego przyzwyczaić, że międzynarodowa opinia publiczna i międzynarodowe instytucje nam będą patrzyły na palce.

  źródło: NKJP: Stenogram z 8. posiedzenia Komisji Śledczej w dniu 15 lutego 2003 r.

  [...] będę głosował za jasną wizją Polski - państwa, gdzie winny obowiązywać zasady przyzwoitości w życiu publicznym, gdzie politykom patrzy się na palce, a korupcja nie jest tolerowana [...].

  źródło: NKJP: Przeciw zimnej wojnie domowej, Gazeta Wyborcza, 1995-11-03

 • Odmiana
  typ frazy: fraza czasownikowa
  ndk, odmienny: patrzyć 
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2013