• Definicja

  w działaniu lub rozumowaniu naśladować jakąś osobę lub coś, co ktoś zrobił wcześniej

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Działalność intelektualna człowieka
  arrow down
  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • Połączenia
  • iść za myślą, za przykładem
 • Cytaty

  Wiele poprawek idących w kierunku złagodzenia projektu zgłosił KPN.

  źródło: NKJP: Agata Nowakowska, Wojciech Załuska: Debata o aborcji, Gazeta Wyborcza, 1992-12-31

  Zresztą eksperci [...] także uważali, że żądania idą zbyt daleko.

  źródło: NKJP: Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski: Między Panem a Plebanem, 1995

  Skakał, wił się, wymachiwał rękami i walił w niewidocznego przeciwnika pięściami. „Jak w podręczniku! Jestem pełen agresji i negatywnej energii”. Chętnie ją z siebie uwalniał, idąc za przykładem innych.

  źródło: NKJP: Max Cegielski: Masala, 2002

  Z drugiej strony, idąca za myślą Ruskina i Morrisa moda na malowniczość nobilitowała skromne domostwa, podnosząc status cottage z wieśniaczej zagrody do siedziby średniozamożnych warstw społeczeństwa.

  źródło: NKJP: Katarzyna Brückman de Renstrom: Salwator, Kraków, Europa: historia i architektura osiedla (1908-2003) na tle przemian w architekturze krakowskiej i europejskiej początku XX wieku , 2003

 • Odmiana
  część mowy: czasownik
  aspekt: niedokonany
  tryb oznajmujący
  czas teraźniejszy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  idę
  1.os.
  idziemy
  2.os.
  idziesz
  2.os.
  idziecie
  3.os.
  idzie
  3.os.
  idą
  czas przeszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  szedłem
  +(e)m szedł
  1.os.
  ż
  szłam
  +(e)m szła
  mo
  szliśmy
  +(e)śmy szli
  n
  szłom
  +(e)m szło
  ‑mo
  szłyśmy
  +(e)śmy szły

  m
  szedłeś
  +(e)ś szedł
  2.os.
  ż
  szłaś
  +(e)ś szła
  mo
  szliście
  +(e)ście szli
  n
  szłoś
  +(e)ś szło
  ‑mo
  szłyście
  +(e)ście szły

  m
  szedł
  3.os.
  ż
  szła
  mo
  szli
  n
  szło
  ‑mo
  szły

  czas przyszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  będę szedł
  będę iść
  1.os.
  ż
  będę szła
  będę iść
  mo
  będziemy szli
  będziemy iść
  n
  będę szło
  będę iść
  ‑mo
  będziemy szły
  będziemy iść

  m
  będziesz szedł
  będziesz iść
  2.os.
  ż
  będziesz szła
  będziesz iść
  mo
  będziecie szli
  będziecie iść
  n
  będziesz szło
  będziesz iść
  ‑mo
  będziecie szły
  będziecie iść

  m
  będzie szedł
  będzie iść
  3.os.
  ż
  będzie szła
  będzie iść
  mo
  będą szli
  będą iść
  n
  będzie szło
  będzie iść
  ‑mo
  będą szły
  będą iść
  tryb rozkazujący
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  idźmy
  2.os.
  idź
  2.os.
  idźcie
  tryb warunkowy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  szedłbym
  +bym szedł
  1.os.
  ż
  szłabym
  +bym szła
  mo
  szlibyśmy
  +byśmy szli
  n
  szłobym
  +bym szło
  ‑mo
  szłybyśmy
  +byśmy szły

  m
  szedłbyś
  +byś szedł
  2.os.
  ż
  szłabyś
  +byś szła
  mo
  szlibyście
  +byście szli
  n
  szłobyś
  +byś szło
  ‑mo
  szłybyście
  +byście szły

  m
  szedłby
  +by szedł
  3.os.
  ż
  szłaby
  +by szła
  mo
  szliby
  +by szli
  n
  szłoby
  +by szło
  ‑mo
  szłyby
  +by szły

  bezokolicznik: iść
  imiesłów przysłówkowy współczesny: idąc
  imiesłów przymiotnikowy czynny: idący
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:idącyidącyidącyidąceidąca
  D:idącegoidącegoidącegoidącegoidącej
  C:idącemuidącemuidącemuidącemuidącej
  B:idącegoidącegoidącyidąceidącą
  N:idącymidącymidącymidącymidącą
  Ms:idącymidącymidącymidącymidącej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:idącyidącyidąceidące
  D:idącychidącychidącychidących
  C:idącymidącymidącymidącym
  B:idącychidącychidącychidące
  N:idącymiidącymiidącymiidącymi
  Ms:idącychidącychidącychidących
  odpowiednik aspektowy: pójść
 • Pochodzenie

  psł. *jьti, *jьdǫ
  Pierwotnie bezokolicznik miał postać ; forma współczesna jest wtórna.

CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., Bańk
Od XIV w. .
FRAZEOLOGIZMY:
a idź
a idź ty
aż iskry lecą
aż iskry idą
bomba idzie w górę
cała para idzie w gwizdek
para idzie w gwizdek
coś idzie do głowy
coś idzie jak burza
coś idzie jak krew z nosa
coś idzie jak po grudzie
coś idzie jak z kamienia
coś idzie jak z płatka
coś idzie jak po maśle
coś idzie jak po grudzie
coś idzie jak z kamienia
coś idzie jak z płatka
coś idzie jak po maśle
coś idzie na konto kogoś
coś idzie na rachunek kogoś
coś idzie na marne
coś idzie na sztych
coś idzie pod kilof
coś idzie pod młotek
coś idzie pod nóż
coś idzie pod topór
coś idzie w diabły
coś idzie się jebać
coś idzie w cholerę
coś idzie w dół
coś idzie w górę
coś idzie w kąt
coś idzie w zapomnienie
coś idzie w niepamięć
coś idzie w nogi
coś idzie w parze
coś idzie w Polskę
coś idzie w ruch
coś idzie w świat
coś idzie między ludzi
coś idzie w zapomnienie
coś idzie w niepamięć
coś idzie z dymem
coś nie idzie do głowy komuś
coś walczy o lepsze z czymś
coś idzie o lepsze z czymś
coś wychodzi na zdrowie komuś
coś idzie na zdrowie komuś
jeśli idzie o
karta idzie komuś
komuś idzie któryś rok
ktoś chodzi spać z kurami
ktoś idzie spać z kurami
ktoś chodzi własnymi drogami
ktoś idzie swoimi ścieżkami
ktoś idzie do Canossy
ktoś idzie do gazu
ktoś idzie do lasu
ktoś idzie do łóżka
ktoś idzie do piachu
ktoś idzie do ziemi
ktoś idzie do piachu
ktoś idzie do ziemi
ktoś idzie jak burza
ktoś idzie między ludzi
ktoś idzie na całość
ktoś idzie na dno
ktoś idzie na lep czegoś
ktoś idzie na łatwiznę
ktoś idzie na noże
ktoś idzie na pasku kogoś
ktoś idzie na rękę komuś
ktoś idzie na szafot
ktoś idzie na śmierć
ktoś idzie na pewną śmierć
ktoś idzie na udry
ktoś idzie na żywioł
ktoś idzie o zakład
ktoś idzie o zakład z kimś
ktoś idzie po linii najmniejszego oporu
ktoś idzie po najmniejszej linii oporu
ktoś idzie po linii najmniejszego oporu
ktoś idzie po najmniejszej linii oporu
ktoś idzie po rozum do głowy
ktoś idzie po trupach
ktoś idzie pod kościół
ktoś idzie pod mur
ktoś idzie pod nóż
ktoś idzie prostą drogą
ktoś chodzi własnymi drogami
ktoś idzie swoimi ścieżkami
ktoś idzie swoją drogą
ktoś idzie własną drogą
ktoś idzie w tango
ktoś idzie w Polskę
ktoś idzie w cug
ktoś idzie w kurs
ktoś idzie w czyjeś ślady
ktoś idzie śladem kogoś
ktoś idzie śladami kogoś
ktoś idzie w górę
ktoś idzie w kimono
ktoś idzie w nogę
ktoś idzie w świat
ktoś idzie w tango
ktoś idzie w Polskę
ktoś idzie w cug
ktoś idzie w kurs
ktoś idzie w zaparte
ktoś idzie swoją drogą
ktoś idzie własną drogą
ktoś idzie z duchem czasu
ktoś idzie z prądem
ktoś idzie z falą
ktoś idzie z torbami
ktoś idzie za ciosem
ktoś idzie za głosem serca
ktoś wychodzi za mąż
ktoś idzie za mąż
ktoś jedzie po całości
ktoś idzie po całości
ktoś porywa się z motyką na słońce
ktoś idzie z motyką na słońce
ktoś staje na ślubnym kobiercu
ktoś idzie do ołtarza
ktoś wychodzi za mąż
ktoś idzie za mąż
ktoś/coś idzie spać
ktoś/coś idzie w rozsypkę
ktoś/coś idzie w zawody z czymś/kimś
można wytrzymać
idzie wytrzymać
oczko leci
oczko idzie
przykład idzie z góry