• Definicja
  książk. 

  kupować

 • Noty o użyciu

  Zwykle używane w sytuacji, kiedy chodzi o jakiś przedmiot bardziej wartościowy lub wiele przedmiotów

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Biznes
  arrow down
  handel i usługi

 • Relacje znaczeniowe

  synonimy: kupować

 • Połączenia
  • dyrektor, funkcjonariusz, inwestor, klient; biblioteka, firma, gmina, instytucja, magistrat, miasto, rząd, szkoła, uczelnia zakupuje; producenci zakupują coś
  • zakupywać żywność; albumy, bilety; komputery, sprzęt; mieszkanie, ziemię; samochód; drewno, energię, węgiel; akcje
  • zakupywać dla wolontariuszy; dla spółek
  • zakupywać do bibliotek
  • zakupywać na rynku (pierwotnym)
  • zakupywać od sąsiada; od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
  • zakupywać u dystrybutora, u producentów
  • zakupywać z funduszy Rady Rodziców
  • zakupywać za dziesiątki milionów euro, za gotówkę
  • zakupywać ze środków publicznych; ze zniżką
 • Cytaty

  Co roku biblioteka zakupuje około 3 tys. nowych egzemplarzy.

  źródło: NKJP: (UCH): Nie tylko dla bibliofilów, Dziennik Polski, 2000-07-29

  30 kwietnia 1803 r. Stany Zjednoczone zawarły układ z Francją, zakupując Luizjanę za 15 mln dolarów.

  źródło: NKJP: Longin Pastusiak: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1999

  Zgodnie z art. 5 podmioty zakupujące cukier od producentów cukru na zaspokojenie rynku krajowego będą zobowiązane do wnoszenia opłat [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 30.06.1994

  [...] rozmawiamy o możliwości otwarcia ustawowego czy wydania rozporządzenia, które da możliwość zakupywania tych leków za złotówkę.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 13.11.2002

  Jeżeli do remontu stada zwierzęta zakupujemy na rynku, wtedy mówimy, że reprodukcja stada odbywa się w cyklu otwartym.

  źródło: NKJP: Jan Fereniec: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa, 1985

 • Odmiana
  część mowy: czasownik
  aspekt: niedokonany
  tryb oznajmujący
  czas teraźniejszy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  zakupuję
  1.os.
  zakupujemy
  2.os.
  zakupujesz
  2.os.
  zakupujecie
  3.os.
  zakupuje
  3.os.
  zakupują
  czas przeszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  zakupywałem
  +(e)m zakupywał
  1.os.
  ż
  zakupywałam
  +(e)m zakupywała
  mo
  zakupywaliśmy
  +(e)śmy zakupywali
  n
  zakupywałom
  +(e)m zakupywało
  ‑mo
  zakupywałyśmy
  +(e)śmy zakupywały

  m
  zakupywałeś
  +(e)ś zakupywał
  2.os.
  ż
  zakupywałaś
  +(e)ś zakupywała
  mo
  zakupywaliście
  +(e)ście zakupywali
  n
  zakupywałoś
  +(e)ś zakupywało
  ‑mo
  zakupywałyście
  +(e)ście zakupywały

  m
  zakupywał
  3.os.
  ż
  zakupywała
  mo
  zakupywali
  n
  zakupywało
  ‑mo
  zakupywały

  +BEZOSOBNIK zakupywano
  czas przyszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  będę zakupywał
  będę zakupywać
  1.os.
  ż
  będę zakupywała
  będę zakupywać
  mo
  będziemy zakupywali
  będziemy zakupywać
  n
  będę zakupywało
  będę zakupywać
  ‑mo
  będziemy zakupywały
  będziemy zakupywać

  m
  będziesz zakupywał
  będziesz zakupywać
  2.os.
  ż
  będziesz zakupywała
  będziesz zakupywać
  mo
  będziecie zakupywali
  będziecie zakupywać
  n
  będziesz zakupywało
  będziesz zakupywać
  ‑mo
  będziecie zakupywały
  będziecie zakupywać

  m
  będzie zakupywał
  będzie zakupywać
  3.os.
  ż
  będzie zakupywała
  będzie zakupywać
  mo
  będą zakupywali
  będą zakupywać
  n
  będzie zakupywało
  będzie zakupywać
  ‑mo
  będą zakupywały
  będą zakupywać
  tryb rozkazujący
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  zakupujmy
  2.os.
  zakupuj
  2.os.
  zakupujcie
  tryb warunkowy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  zakupywałbym
  +bym zakupywał
  1.os.
  ż
  zakupywałabym
  +bym zakupywała
  mo
  zakupywalibyśmy
  +byśmy zakupywali
  n
  zakupywałobym
  +bym zakupywało
  ‑mo
  zakupywałybyśmy
  +byśmy zakupywały

  m
  zakupywałbyś
  +byś zakupywał
  2.os.
  ż
  zakupywałabyś
  +byś zakupywała
  mo
  zakupywalibyście
  +byście zakupywali
  n
  zakupywałobyś
  +byś zakupywało
  ‑mo
  zakupywałybyście
  +byście zakupywały

  m
  zakupywałby
  +by zakupywał
  3.os.
  ż
  zakupywałaby
  +by zakupywała
  mo
  zakupywaliby
  +by zakupywali
  n
  zakupywałoby
  +by zakupywało
  ‑mo
  zakupywałyby
  +by zakupywały

  +BEZOSOBNIK zakupywano by
  bezokolicznik: zakupywać
  imiesłów przysłówkowy współczesny: zakupując
  gerundium: zakupywanie
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  zakupywanie
  M:
  zakupywania
  D:
  zakupywania
  D:
  zakupywań
  C:
  zakupywaniu
  C:
  zakupywaniom
  B:
  zakupywanie
  B:
  zakupywania
  N:
  zakupywaniem
  N:
  zakupywaniami
  Ms:
  zakupywaniu
  Ms:
  zakupywaniach
  W:
  zakupywanie
  W:
  zakupywania
  imiesłów przymiotnikowy czynny: zakupujący
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:zakupującyzakupującyzakupującyzakupującezakupująca
  D:zakupującegozakupującegozakupującegozakupującegozakupującej
  C:zakupującemuzakupującemuzakupującemuzakupującemuzakupującej
  B:zakupującegozakupującegozakupującyzakupującezakupującą
  N:zakupującymzakupującymzakupującymzakupującymzakupującą
  Ms:zakupującymzakupującymzakupującymzakupującymzakupującej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:zakupującyzakupującyzakupującezakupujące
  D:zakupującychzakupującychzakupującychzakupujących
  C:zakupującymzakupującymzakupującymzakupującym
  B:zakupującychzakupującychzakupującychzakupujące
  N:zakupującymizakupującymizakupującymizakupującymi
  Ms:zakupującychzakupującychzakupującychzakupujących
  imiesłów przymiotnikowy bierny: zakupywany
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:zakupywanyzakupywanyzakupywanyzakupywanezakupywana
  D:zakupywanegozakupywanegozakupywanegozakupywanegozakupywanej
  C:zakupywanemuzakupywanemuzakupywanemuzakupywanemuzakupywanej
  B:zakupywanegozakupywanegozakupywanyzakupywanezakupywaną
  N:zakupywanymzakupywanymzakupywanymzakupywanymzakupywaną
  Ms:zakupywanymzakupywanymzakupywanymzakupywanymzakupywanej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:zakupywanizakupywanizakupywanezakupywane
  D:zakupywanychzakupywanychzakupywanychzakupywanych
  C:zakupywanymzakupywanymzakupywanymzakupywanym
  B:zakupywanychzakupywanychzakupywanychzakupywane
  N:zakupywanymizakupywanymizakupywanymizakupywanymi
  Ms:zakupywanychzakupywanychzakupywanychzakupywanych
  odpowiednik aspektowy: zakupić
 • Składnia

  Rz osobowy+zakupywać+
  CO+(od KOGO)+(za CO)

 • Pochodzenie

  Zob. kupić, kupować

CHRONOLOGIZACJA:
SKN: tylko: zakupuję
SJPXVII
STR: tylko: zakupuję, zakupują
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP