• Definicja

  osoba, która wyznaje chrześcijaństwo

 • Noty o użyciu

  Używane w nazwach własnych, np. Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Polska Rada Chrześcijan i Żydów.

 • Wymowa

  [chsześcijanin]

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Religia – kościół
  arrow down
  osoby związane z religią i kościołem

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Religia – kościół
  arrow down
  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • Połączenia
  • gorliwy, prawdziwy, przykładny, żarliwy; wierzący; miejscowy chrześcijanin; ewangeliccy, ewangeliczni, prawosławni; dojrzali; ortodoksyjni; biali, czarni; dawni, pierwsi, wcześni; współcześni; dobrzy, pobożni, wierni; przeciętni, świadomi; dzisiejsi; młodzi; inni; praktykujący; świeccy; prześladowani; egipscy, iraccy, libańscy, ormiańscy, palestyńscy, polscy, rzymscy... chrześcijanie; chrześcijanie bałkańscy, europejscy; wschodni, zachodni
  • chrześcijanie Kościołów wschodnich; obrządku wschodniego, koptyjskiego...; pochodzenia żydowskiego; pierwszych wieków; różnych wyznań; Wschodu
  • chrześcijanie z muzułmanami, z Żydami
  • chrześcijanie w Europie; w Indiach, w Polsce; w Rzymie; w świecie
  • chrześcijanin i katolik; chrześcijanie i ateiści, chrześcijanie i muzułmanie, chrześcijanie i niechrześcijanie, chrześcijanie i Polacy, chrześcijanie i Żydzi
  • bracia, Żydzi chrześcijanie
  • gromada, grupa, tłum; społeczność, wspólnota; liczba; ileś milionów, tysięcy; pokolenia; obecność; udział; obowiązek; postawa chrześcijanina; Bóg; prawa, wiara; dialog; jedność, pojednanie, zjednoczenie; działania, zadania; stosunek chrześcijan do Żydów; modlitwa; język; męczeństwo, prześladowania; świat; podział, sytuacja; życie, męczeńska śmierć chrześcijan
  • jedność wśród chrześcijan
  • dialog, podział, pojednanie, porozumienie między chrześcijanami; dialog z chrześcijanami
  • chrześcijanie stanowią ileś procent mieszkańców, społeczeństwa; wierzą w coś;
  • głoszony przez chrześcijan, nawrócony z pogaństwa
  • prześladować, wezwać; coś dzieli chrześcijan
  • być, zostać chrześcijaninem
  • wymagać od chrześcijan
  • uważać się za chrześcijanina
  • ze strony; z rąk chrześcijan
 • Cytaty

  W życiu każdego chrześcijanina podstawową rzeczą jest przyjęcie orędzia skierowanego do nas przez Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Dlatego właśnie Biblia jest tak ważna.

  źródło: NKJP: Henryk Dziadosz SJ: Doświadczyć Boga: życie chrześcijańskie w Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli, 2000

  Wspólna deklaracja zawiera wezwanie, aby „dzisiejsi chrześcijanie - nie mniej niż męczennicy dawnych czasów - byli świadkami Prawdy, nawet gdy przychodzi zapłacić za to wysoką cenę”.

  źródło: NKJP: Modlitwa o jedność, Dziennik Polski - Świat, 2001-09-28

  Według oficjalnej statystyki religijnej łączna liczba chrześcijan na kuli ziemskiej wynosiła w połowie stulecia (ok. 1865 r.) 344 mln [...], z tego większość, blisko 290 mln stanowili katolicy.

  źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

  Budowanie jedności chrześcijan, utraconej w czasie historycznego rozwoju Kościoła, to jedno z wielkich zadań, jakie Jan Paweł II wyznaczył przed swoim pontyfikatem.

  źródło: NKJP: Maciej Zięba: Niezwykły pontyfikat / z M. Ziębą rozmawia Adam Pawłowicz, 1997

  Gdy Szaweł prześladował chrześcijan, Chrystus stanął na jego drodze i spytał: „Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”

  źródło: NKJP: Irena Jadwiga: Po rekolekcjach, prasa, 1999

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  chrześcijanin
  M ndepr:
  chrześcijanie
  M depr:
  chrześcijany
  D:
  chrześcijanina
  D:
  chrześcijan
  C:
  chrześcijaninowi
  C:
  chrześcijanom
  B:
  chrześcijanina
  B:
  chrześcijan
  N:
  chrześcijaninem
  N:
  chrześcijanami
  Ms:
  chrześcijaninie
  Ms:
  chrześcijanach
  W:
  chrześcijaninie
  W ndepr:
  chrześcijanie
  W depr:
  chrześcijany
 • Pochodzenie

  st.czes. křesťan
  z st.-w.-niem. christ(j)āni
  Ostatecznym źródłem jest łac. chrīstiānus 'wyznawca Chrystusa', od Chrīstus 'Chrystus' (zob. Chrystus).

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN: chrześcianin, krześcianin
SJPXVII
STR: chrześcianin
SL: chrześcianin, krześcianin
SWil: chrześcjanin
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP