dopatrzeć się

częściej dopatrzyć się

 • Definicja
  kwestion. 

  przyjrzawszy się czemuś uważnie, dostrzec coś

 • Noty o użyciu

  Zwykle służy do mówienia o zjawiskach negatywnych.

 • Warianty
 • Wymowa

  [dopatszeć sie lub pot. dopaczszeć sie]

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Działalność intelektualna człowieka
  arrow down
  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • Relacje znaczeniowe

  synonimy: doszukać się hiperonimy: dostrzec

 • Połączenia
  • dopatrzeć się błędów, sprzeczności, uchybień; aluzji, logiki, podobieństwa, sensu
  • trudno dopatrzeć się
  • można, (nie) potrafić dopatrzeć się
 • Cytaty

  Jeżeli komisja wyborcza nie dopatrzy się rażących nieprawidłowości, Marion Barry ma już w kieszeni następną kadencję na stanowisku burmistrza stolicy USA.

  źródło: NKJP: Jacek Kalabiński: Powrót Mariona Barry’ego, Gazeta Wyborcza, 1994-09-15

  Niestety dotychczasowa postawa rządu nie wzbudza optymizmu. Trudno dopatrzeć się dobrej woli, która jest niezbędna do osiągnięcia kompromisu.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 14.12.2000

  Na pierwszy rzut oka trudno dopatrzeć się logiki w powyższej argumentacji.

  źródło: NKJP: Refleksje i komentarze, Kultura, 1964

  Próbowano również dopatrzeć się w Helenie jednego z wcieleń przedwiecznej Bogini-Matki...

  źródło: KWSJP: Jan Alfred Szczepański: Troja dla dorosłych, 1975

  Przełożeni Piotra Kolewa nie darzyli go specjalną sympatią i sądzili, że pozostanie na tej służbie tak długo, dopóki nie znajdzie czegoś lepszego. Nie mogli bowiem dopatrzeć się u swego podwładnego jakiejś specjalnej gorliwości.

  źródło: KWSJP: Gorące południe. Opowiadania bułgarskie 1960-1966, 1967

 • Odmiana
  część mowy: czasownik
  aspekt: dokonany
  tryb oznajmujący
  czas przyszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  dopatrzę się
  1.os.
  dopatrzymy się
  2.os.
  dopatrzysz się
  2.os.
  dopatrzycie się
  3.os.
  dopatrzy się
  3.os.
  dopatrzą się
  czas przeszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  dopatrzałem się
  +(e)m się dopatrzał
  1.os.
  ż
  dopatrzałam się
  +(e)m się dopatrzała
  mo
  dopatrzeliśmy się
  +(e)śmy się dopatrzeli
  n
  dopatrzałom się
  +(e)m się dopatrzało
  ‑mo
  dopatrzałyśmy się
  +(e)śmy się dopatrzały

  m
  dopatrzałeś się
  +(e)ś się dopatrzał
  2.os.
  ż
  dopatrzałaś się
  +(e)ś się dopatrzała
  mo
  dopatrzeliście się
  +(e)ście się dopatrzeli
  n
  dopatrzałoś się
  +(e)ś się dopatrzało
  ‑mo
  dopatrzałyście się
  +(e)ście się dopatrzały

  m
  dopatrzał się
  3.os.
  ż
  dopatrzała się
  mo
  dopatrzeli się
  n
  dopatrzało się
  ‑mo
  dopatrzały się

  +BEZOSOBNIK dopatrzano się
  tryb rozkazujący
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  dopatrzmy się
  2.os.
  dopatrz się
  2.os.
  dopatrzcie się
  tryb warunkowy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  dopatrzałbym się
  +bym się dopatrzał
  1.os.
  ż
  dopatrzałabym się
  +bym się dopatrzała
  mo
  dopatrzelibyśmy się
  +byśmy się dopatrzeli
  n
  dopatrzałobym się
  +bym się dopatrzało
  ‑mo
  dopatrzałybyśmy się
  +byśmy się dopatrzały

  m
  dopatrzałbyś się
  +byś się dopatrzał
  2.os.
  ż
  dopatrzałabyś się
  +byś się dopatrzała
  mo
  dopatrzelibyście się
  +byście się dopatrzeli
  n
  dopatrzałobyś się
  +byś się dopatrzało
  ‑mo
  dopatrzałybyście się
  +byście się dopatrzały

  m
  dopatrzałby się
  +by się dopatrzał
  3.os.
  ż
  dopatrzałaby się
  +by się dopatrzała
  mo
  dopatrzeliby się
  +by się dopatrzeli
  n
  dopatrzałoby się
  +by się dopatrzało
  ‑mo
  dopatrzałyby się
  +by się dopatrzały

  +BEZOSOBNIK dopatrzano by się
  bezokolicznik: dopatrzeć się
  imiesłów przysłówkowy uprzedni: dopatrzawszy się
  gerundium: dopatrzenie się
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  dopatrzenie się
  M:
  dopatrzenia się
  D:
  dopatrzenia się
  D:
  dopatrzeń się
  C:
  dopatrzeniu się
  C:
  dopatrzeniom się
  B:
  dopatrzenie się
  B:
  dopatrzenia się
  N:
  dopatrzeniem się
  N:
  dopatrzeniami się
  Ms:
  dopatrzeniu się
  Ms:
  dopatrzeniach się
  W:
  dopatrzenie się
  W:
  dopatrzenia się
  odpowiednik aspektowy: dopatrywać się
 • Składnia

  Rzosobowy +dopatrzeć się+
  (w KIM/CZYM) | (u KOGO)+CZEGO

 • Pochodzenie

  Zob. patrzeć

 • Informacja normatywna

  Uznawane za niepoprawne