• Definicja

  cudzoziemiec osiedlający się w jakimś kraju

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Przynależność i podział terytorialny
  arrow down
  nazwy osób ze względu na ich pochodzenie i przynależność terytorialną

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Funkcjonowanie państwa
  arrow down
  stosunki międzynarodowe

 • Relacje znaczeniowe

  antonimy: emigrant hiperonimy: cudzoziemiec

 • Połączenia
  • legalny, nielegalny; biedny, ubogi; irlandzki, kubański, marokański, muzułmański, włoski imigrant; imigrant zarobkowy
  • imigrant z Afryki, z Azji, z Europy; z Irlandii, z Niemiec, z Polski, z Ukrainy...
  • imigrant i azylant; imigrant i uchodźca
  • dziecko, potomek, rodzina; grupa, pokolenie, rzesza; fala, integracja, przerzut, sytuacja imigrantów
  • imigranci przybyli gdzieś
  • zastrzelić; zatrudnić/zatrudniać imigrantów
 • Cytaty

  Coraz więcej imigrantów (w tym wszyscy nielegalni imigranci, złapani przez pograniczników lub policjantów) składa wnioski o status uchodźcy.

  źródło: NKJP: Iza Pur Rahnama: Polskie prawo dla cudzoziemca, Gazeta Wyborcza, 1997-09-17

  Przez Czechosłowację, Węgry, Jugosławię, Włochy, Szwajcarię, Niemcy dotarliśmy do Kalifornii, gdzie jako legalni imigranci zamierzaliśmy spędzić resztę życia.

  źródło: NKJP: Andrzej Urbańczyk: Dziękuję ci, Pacyfiku, 1997

  Otóż Włosi byli biednymi imigrantami i opinia publiczna - bardzo im wówczas niechętna - widziała w nich zbrodniarzy jeszcze przed procesem.

  źródło: NKJP: Marek Ostrowski: Sam osądź Michaela Jacksona, Polityka, 2005-06-25

  Ostatnio Ameryką wstrząsnęły dwa skandale: kiedy nowojorska policja zastrzeliła nieuzbrojonego imigranta z Afryki i kiedy jeden z oficerów policji - bez podania przyczyny - aresztował, a potem poddał torturom i zgwałcił młodego Haitańczyka.

  źródło: NKJP: Magda Gacyk-Kalkowska, Cudotwórca Giuliani, Dziennik Bałtycki, 1999-10-08

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  imigrant
  M ndepr:
  imigranci
  M depr:
  imigranty
  D:
  imigranta
  D:
  imigrantów
  C:
  imigrantowi
  C:
  imigrantom
  B:
  imigranta
  B:
  imigrantów
  N:
  imigrantem
  N:
  imigrantami
  Ms:
  imigrancie
  Ms:
  imigrantach
  W:
  imigrancie
  W ndepr:
  imigranci
  W depr:
  imigranty
 • Pochodzenie

  internac.
  ang. immigrant,
  niem. Immigrant
  z łac. immigrāre 'przybywać, napływać, osiedlać się'

CHRONOLOGIZACJA:
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2011