• Definicja
  książk. 

  opieka nad jakąś osobą, zwierzęciem lub rzeczą

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Relacje międzyludzkie
  arrow down
  określenia relacji międzyludzkich

  CZŁOWIEK I PRZYRODA
  arrow down
  Świat zwierząt
  arrow down
  hodowla i opieka nad zwierzętami; człowiek wobec zwierząt

 • Połączenia
  • bezpośrednia, osobista; należyta; stała; szczególna piecza
  • pozbawiony pieczy
  • mieć, objąć/obejmować, oddać, powierzać, przejąć, sprawować, trzymać pieczę
 • Cytaty

  Kiedy pociecha korzysta z Internetu, powinno się to odbywać pod pieczą dorosłych.

  źródło: NKJP: Paweł Wodniak: Internetowa młodzież, Gazeta Krakowska, 2004-03-04

  Sąd powierzył pieczę nad rodzeństwem państwu G.

  źródło: NKJP: Ewa Winnicka: Karolina chce do domu, Polityka, 2009-05-16

  Mężczyzna sprawował pieczę nad zwierzętami pociągowymi - wołem lub koniem [...].

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba (red.): Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa, 2004

  Mogę co najwyżej żywić nadzieję, że Opatrzność, trzymająca mnie w swej pieczy, z sobie wiadomego powodu zesłała nam pana.

  źródło: NKJP: Marcin Wolski: Alterland, 2006

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  piecza
  M:
  piecze
  D:
  pieczy
  D:
  pieczy
  C:
  pieczy
  C:
  pieczom
  B:
  pieczę
  B:
  piecze
  N:
  pieczą
  N:
  pieczami
  Ms:
  pieczy
  Ms:
  pieczach
  W:
  pieczo
  W:
  piecze
  Zwykle lp
 • Składnia

  bez ograniczeń+piecza+
  (KOGO)+(nad KIM/CZYM)

 • Pochodzenie

  psł. *peča < *pekja
  Forma prasłowiańska jest rzeczownikiem odczasownikowym od *pekti 'piec', *pekti sę 'troszczyć się' z przyrostkiem *-ja

CHRONOLOGIZACJA:
2. połowa XIV w., Bańk
XIV w., Bor
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2012