• Definicja

  oficjalna decyzja podejmowana przez jakieś gremium w drodze głosowania

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Prawo i łamanie prawa
  arrow down
  regulacje prawne

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Funkcjonowanie państwa
  arrow down
  urzędy i ich funkcjonowanie

 • Relacje znaczeniowe

  hiperonimy: decyzja

 • Połączenia
  • uchwała sejmowa, senacka; budżetowa, oddłużeniowa, podatkowa; lustracyjna; intencyjna, programowa; uchwały oświatowe
  • uchwała prezydenta, rządu, sejmu, senatu, Trybunału Konstytucyjnego; gminy, rady gminy, miasta..., samorządu; kolegium, komisji, prezydium, zarządu, (walnego) zgromadzenia
  • uchwała z dnia 9 listopada 1990r., z 12 maja 1995r..., z druku nr 80, 578...; z okazji Święta 11 Listopada, rocznicy utworzenia Rady Europy...
  • uchwała o likwidacji spółki, szkoły..., o przystąpieniu do czegoś, o zamiarze likwidacji, wykupu... czegoś, o zmianie budżetu, umowy...; o sprzedaży mieszkań, nieruchomości...; uchwała w sprawie regulaminu, ulg...
  • uchwała i rezolucja, uchwała i ustawa, uchwała i wniosek; uchwały i apele, uchwały i decyzje, uchwały i procedury, uchwały i regulaminy, uchwały i zarządzenia
  • projekt, treść, zapisy; realizacja uchwały
  • autopoprawka; votum separatum; załącznik do uchwały; sprzeciw wobec uchwały
  • debata, dyskusja nad uchwałą
  • zapis, zmiany w uchwale
  • uchwała dopuszcza, określa, zawiera coś, zobowiązuje do czegoś; przeszła jednogłośnie, wchodzi w życie po iluś dniach
  • odrzucić/odrzucać, podjąć/podejmować, przeforsować, przegłosować, przyjąć/przyjmować, zatwierdzić, zmienić, znowelizować; komentować, przeczytać, rozpatrzyć/rozpatrywać; unieważnić/unieważniać, zakwestionować uchwałę
  • nakazać, powołać, regulować, zatwierdzać coś uchwałą; objęty, odwołany uchwałą
  • uzasadnienie do; wynikać z uchwały
  • powołać się na uchwałę
  • debatować, głosować, zagłosować nad uchwałą
  • proponować; określony, ustalony, wymieniony, wyrażony, zawarty w uchwale
 • Cytaty

  Zarząd miasta podjął uchwałę o wystawieniu na sprzedaż w trybie przetargu pierwszych czterech z siedemnastu działek budowlanych przy ul. Szczecińskiej na Ocicach.

  źródło: NKJP: Notowania, Nowiny Raciborskie, 2002-08-28

  Rząd nie może nakazać uchwałą powstania holdingu. Wszystkie trzy firmy muszą je zaakceptować.

  źródło: NKJP: Michał Matys: Rozmowa z ministrem gospodarki Wiesławem Kaczmarkiem, Gazeta Wyborcza, 1997-08-01

  Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi [...].

  źródło: NKJP: (ZS): Najpierw korzyści powiatu, Dziennik Polski, 2000-12-30

  W swojej uchwale rząd stwierdzał, że „pod poważną groźbą natychmiastowego ataku, jest przygotowany przyjąć sojusz wojskowy ze Związkiem Radzieckim”.

  źródło: NKJP: Andrzej Kastory: Złowrogie sąsiedztwo. Rosyjska polityka wobec europejskich państw ościennych w latach 1939 -1940, 1997-12-03, prasa

  Również negatywnie oceniamy kolejną poprawkę Senatu uznającą, że uchwała zarządu spółdzielni przenosząca własność lokalu nie musi być sporządzana w formie pisemnej.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 18.12.2002

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  uchwała
  M:
  uchwały
  D:
  uchwały
  D:
  uchwał
  C:
  uchwale
  C:
  uchwałom
  B:
  uchwałę
  B:
  uchwały
  N:
  uchwałą
  N:
  uchwałami
  Ms:
  uchwale
  Ms:
  uchwałach
  W:
  uchwało
  W:
  uchwały
 • Składnia

  bez ograniczeń+uchwała+
  (o CZYM)

 • Pochodzenie

  Od: przedrostkowego czasownika uchwalić od XV w. 'postanowić, zarządzić, powziąć decyzję', z wcześniejszego 'to, co zyskało aprobatę, zostało pochwalone' (Bor)

CHRONOLOGIZACJA:
Bor
SJPXVII
STR
SWil
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2011