• Definicja

  świątynia chrześcijańska - prawosławna lub greckokatolicka

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Religia – kościół
  arrow down
  miejsca i instytucje związane z religią i kościołem

 • Połączenia
  • cerkiew greckokatolicka, prawosławna, unicka; łemkowska; moskiewska; rosyjska; drewniana, murowana cerkiew; dawna, zabytkowa cerkiew
  • cerkiew monastyru; cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Świętego Mikołaja, Wasyla Błogosławionego...
  • cerkiew z poł. XIX w., z 1776 r., z XVIII wieku....
  • architektura; bryła, budynek; brama, drzwi, okna; fasada, ściany; schody; dziedziniec; dzwonnica; kopuła; wieże; fundament, podziemia; środek, wnętrze; budowa, odbudowa, remont; ruiny cerkwi
  • niszczyć cerkwie
  • w pobliżu cerkwi
 • Cytaty

  U stóp masywu Riły leży miasteczko Samokow z piękną cerkwią pod wezwaniem Bogarodzicy z XVIII wieku.

  źródło: NKJP: Roman Ks. E. Rogowski: A zycie ucieka, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska , 2006-09-09

  Architektura drewnianych cerkwi niewiele różniła się od architektury wiejskich domostw. Od zwykłej chaty cerkiew odróżniała wieżyczka z krzyżem, dzwonnica i orientacja na wschód.

  źródło: NKJP: Wojciech Śmieja: Mołdawia. Przewodnik Turystyczny, 2007

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  cerkiew
  M:
  cerkwie
  D:
  cerkwi
  D:
  cerkwi
  C:
  cerkwi
  C:
  cerkwiom
  B:
  cerkiew
  B:
  cerkwie
  N:
  cerkwią
  N:
  cerkwiami
  Ms:
  cerkwi
  Ms:
  cerkwiach
  W:
  cerkwi
  W:
  cerkwie
 • Pochodzenie

  psł. *cŕ̥ky 'świątynia'
  Forma cerkiew utworzona została na podstawie tematu przypadków zależnych (st.pol. dop. cerkwie, cel. cerkwi, bier. cerkiew).

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2012