toczyć

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

6. choroba toczy organizm

 • Definicja
  książk. 

  powodować postępujące pogarszanie się zdrowia jakiejś osoby lub stanu czegoś

 • Kwalifikacja tematyczna

  KATEGORIE FIZYCZNE
  arrow down
  Cechy i właściwości materii
  arrow down
  jakość i intensywność

 • Relacje znaczeniowe

  synonimy: trawićzżerać hiperonimy: niszczyć

 • Połączenia
  • choroba, rak, robak czegoś; korupcja toczy; korniki, robaki toczą coś
 • Cytaty

  Sądy republiki weimarskiej, skażone nie ukrywaną stronniczością w sprawach politycznych, toczył rak korupcji.

  źródło: NKJP: Franciszek Ryszka: Noc i mgła: Niemcy w okresie hitlerowskim, 1997

  Zaczyna jednak być widoczne, że pomiędzy nich zakrada się niezgoda i toczy ich od środka.

  źródło: KWSJP: Jacek Chudy: Terroryści na pokładzie: Detektyw, 1999, nr 4

  Wszelako podniecenie owych tygodni, tocząca go niepewność, pożegnanie z Jenny i Karolem [...], wszystko to nie mogło poprawić stanu jego zdrowia.

  źródło: KWSJP: Gerhard Menzel: Gorzkie są ostatnie krople, 1965

  Zaskwierczało wilgotne próchno, zatrzeszczało toczone przez korniki drzewo, zaśmierdziały osmalone włosy na zaciśniętych pięściach.

  źródło: KWSJP: Dušan Kalić: Brzeg bez słońca, 1976

  I w tej właśnie chwili postawiłam sobie pytanie, które - jestem tego pewna - Rock stojąc w tym miejscu powtarzał sobie wielokrotnie w dniach, kiedy toczył go śmiertelny wirus.

  źródło: KWSJP: Jola Czaderska-Hayek: Mój Hollywood, 1990

 • Odmiana
  część mowy: czasownik
  aspekt: niedokonany
  tryb oznajmujący
  czas teraźniejszy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  toczę
  1.os.
  toczymy
  2.os.
  toczysz
  2.os.
  toczycie
  3.os.
  toczy
  3.os.
  toczą
  czas przeszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  toczyłem
  +(e)m toczył
  1.os.
  ż
  toczyłam
  +(e)m toczyła
  mo
  toczyliśmy
  +(e)śmy toczyli
  n
  toczyłom
  +(e)m toczyło
  ‑mo
  toczyłyśmy
  +(e)śmy toczyły

  m
  toczyłeś
  +(e)ś toczył
  2.os.
  ż
  toczyłaś
  +(e)ś toczyła
  mo
  toczyliście
  +(e)ście toczyli
  n
  toczyłoś
  +(e)ś toczyło
  ‑mo
  toczyłyście
  +(e)ście toczyły

  m
  toczył
  3.os.
  ż
  toczyła
  mo
  toczyli
  n
  toczyło
  ‑mo
  toczyły

  +BEZOSOBNIK toczono
  czas przyszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  będę toczył
  będę toczyć
  1.os.
  ż
  będę toczyła
  będę toczyć
  mo
  będziemy toczyli
  będziemy toczyć
  n
  będę toczyło
  będę toczyć
  ‑mo
  będziemy toczyły
  będziemy toczyć

  m
  będziesz toczył
  będziesz toczyć
  2.os.
  ż
  będziesz toczyła
  będziesz toczyć
  mo
  będziecie toczyli
  będziecie toczyć
  n
  będziesz toczyło
  będziesz toczyć
  ‑mo
  będziecie toczyły
  będziecie toczyć

  m
  będzie toczył
  będzie toczyć
  3.os.
  ż
  będzie toczyła
  będzie toczyć
  mo
  będą toczyli
  będą toczyć
  n
  będzie toczyło
  będzie toczyć
  ‑mo
  będą toczyły
  będą toczyć
  tryb rozkazujący
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  toczmy
  2.os.
  tocz
  2.os.
  toczcie
  tryb warunkowy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  toczyłbym
  +bym toczył
  1.os.
  ż
  toczyłabym
  +bym toczyła
  mo
  toczylibyśmy
  +byśmy toczyli
  n
  toczyłobym
  +bym toczyło
  ‑mo
  toczyłybyśmy
  +byśmy toczyły

  m
  toczyłbyś
  +byś toczył
  2.os.
  ż
  toczyłabyś
  +byś toczyła
  mo
  toczylibyście
  +byście toczyli
  n
  toczyłobyś
  +byś toczyło
  ‑mo
  toczyłybyście
  +byście toczyły

  m
  toczyłby
  +by toczył
  3.os.
  ż
  toczyłaby
  +by toczyła
  mo
  toczyliby
  +by toczyli
  n
  toczyłoby
  +by toczyło
  ‑mo
  toczyłyby
  +by toczyły

  +BEZOSOBNIK toczono by
  bezokolicznik: toczyć
  imiesłów przysłówkowy współczesny: tocząc
  gerundium: toczenie
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  toczenie
  M:
  toczenia
  D:
  toczenia
  D:
  toczeń
  C:
  toczeniu
  C:
  toczeniom
  B:
  toczenie
  B:
  toczenia
  N:
  toczeniem
  N:
  toczeniami
  Ms:
  toczeniu
  Ms:
  toczeniach
  W:
  toczenie
  W:
  toczenia
  imiesłów przymiotnikowy czynny: toczący
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:toczącytoczącytoczącytoczącetocząca
  D:toczącegotoczącegotoczącegotoczącegotoczącej
  C:toczącemutoczącemutoczącemutoczącemutoczącej
  B:toczącegotoczącegotoczącytoczącetoczącą
  N:toczącymtoczącymtoczącymtoczącymtoczącą
  Ms:toczącymtoczącymtoczącymtoczącymtoczącej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:toczącytoczącytoczącetoczące
  D:toczącychtoczącychtoczącychtoczących
  C:toczącymtoczącymtoczącymtoczącym
  B:toczącychtoczącychtoczącychtoczące
  N:toczącymitoczącymitoczącymitoczącymi
  Ms:toczącychtoczącychtoczącychtoczących
  imiesłów przymiotnikowy bierny: toczony
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:toczonytoczonytoczonytoczonetoczona
  D:toczonegotoczonegotoczonegotoczonegotoczonej
  C:toczonemutoczonemutoczonemutoczonemutoczonej
  B:toczonegotoczonegotoczonytoczonetoczoną
  N:toczonymtoczonymtoczonymtoczonymtoczoną
  Ms:toczonymtoczonymtoczonymtoczonymtoczonej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:toczenitoczenitoczonetoczone
  D:toczonychtoczonychtoczonychtoczonych
  C:toczonymtoczonymtoczonymtoczonym
  B:toczonychtoczonychtoczonychtoczone
  N:toczonymitoczonymitoczonymitoczonymi
  Ms:toczonychtoczonychtoczonychtoczonych
 • Składnia

  Rznieżywotny+toczyć+
  KOGO/CO

 • Pochodzenie

  psł. *točiti  'powodować, że coś płynie, ciecze’, ‘przesuwać coś nadając mu ruch obrotowy’, ‘obrabiać przedmiot obracając go'
  W genetycznej więzi (regularna opozycja samogłoski rdzennej *e : *o) z psł. *tekti (zob. ciec).