mało II

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. mało naiwna, głupia

 • Definicja

  mówiący sądzi, że o tym, o czym mowa, nie wystarcza powiedzieć tego, co zostało powiedziane; aby dobrze opisać dany stan rzeczy, trzeba użyć określenia mocniejszego

 • Noty o użyciu

  1) może być użyte z powtórzeniem odrzucanego wyrażenia: mało_, _; 2) przywoływane wyrażenie może być wprowadzane przez że: mało że _, _; 3) wyrażenie parentetyczne

 • Kategoria znaczeniowa
  wykładnik doboru wyrażenia
 • Relacje znaczeniowe

  (quasi) synonimy: mało powiedzieć

 • Cytaty

  Żorżowi pozwoliłam się całować - mało, zaczęłam go błagać, żeby mnie całował - dopiero w długi czas po ślubie

  źródło: NKJP: Anna Bojarska, Maria Bojarska: Siostry B., 1996

  - A nigdy nie miał Ksiądz kryzysu swojego miejsca w Kościele? Nigdy Ksiądz nie przeżywał kryzysu powołania?
  J.T.: Mało, że sam nie miałem, ale podejmując moje najbardziej awanturnicze przedsięwzięcia - na przykład polemikę w sprawie tomizmu - byłem głęboko przekonany, że to inni powinni przeżywać kryzysy, a nie ja.

  źródło: NKJP: Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski: Między Panem a Plebanem, 1995

  Władca zażądał dowodów. „Prorok” przedstawił tylko jeden: jego słowa potwierdził święty ogień w obecności króla i dworu. Kawad uwierzył. Mało, rychło stał się bezwolną marionetką w rękach Mazdaka, który faktycznie zaczął sprawować władzę.

  źródło: NKJP: Andrzej Sarwa: Rzeczy ostateczne człowieka i świata : eschatologia Zaratusztrianizmu, 2005

 • Odmiana
  część mowy:  komentarz metatekstowy
  mało tylko w st. równym
 • Składnia

  mało (_), _
  w obu pozycjach wyrażenia równoważne funkcjonalnie
  szyk: zewnętrzny: stały: antepozycja względem wprowadzanego wyrażenia; obligatoryjny poprzedzający kontekst

 • Pochodzenie

  Zob. mały