stypendium

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. pieniądze

 • Definicja

  pieniądze przyznawane komuś przez państwo, instytucję lub osobę prywatną za wiedzę oraz szczególne umiejętności w jakiejś dziedzinie po to, aby umożliwić dalszą naukę lub prowadzenie badań

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Edukacja i oświata
  arrow down
  organizacje/placówki opiekuńcze i kulturalne

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Finanse
  arrow down
  podatki, opłaty, świadczenia pieniężne

 • Połączenia
  • niskie, skromne; wysokie; comiesięczne, dwuletnie, miesięczne, półroczne, roczne; jednorazowe; bezzwrotne; klubowe, ministerialne, państwowe, prywatne, rządowe, unijne; specjalne stypendium; stypendium artystyczne, edukacyjne, twórcze; mieszkaniowe, socjalne; olimpijskie, sportowe; naukowe, doktoranckie, studenckie, szkolne, uczniowskie
  • stypendium burmistrza, ministra, premiera; fundacji, rządu; gminy, miasta
  • stypendium dla absolwentów, dla dzieci, dla młodzieży, dla nauczycieli, dla sportowców, dla studentów, dla uczniów, dla zawodników; stypendium z fundacji; z funduszu
  • stypendium na naukę, na przekwalifikowanie, na studia; stypendium za osiągnięcia, za wyniki w nauce
  • stypendium w jakiejś wysokości
  • stypendia i dotacje, stypendia i kredyty, stypendia i nagrody, stypendia i pomoc, stypendia i pożyczki, stypendia i premie, stypendia i zapomogi, stypendia i zasiłki
  • kwota, wysokość stypendium; fundator; wypłata; program, system stypendiów
  • kandydaci; prawo do stypendium; pieniądze ze stypendium
  • szansa na stypendium; datki, fundusze, pieniądze, środki; wydatki na stypendia; konkurs; prośba, podanie, wniosek o stypendium
  • informacje o stypendiach
  • stypendium przysługuje komuś, wynosi ileś
  • dostać/dostawać, mieć, otrzymać/otrzymywać, pobierać, uzyskać; fundować, ufundować; przyznać/przyznawać, wręczyć, wypłacać; odebrać, stracić stypendium
  • korzystać, utrzymywać się, żyć ze stypendium
  • liczyć na stypendium; przeznaczyć coś na stypendia; starać się, ubiegać się, walczyć o stypendium
 • Cytaty

  Pan Edward Bela-Belowski ufundował [...] coroczne stypendia dla polskich dzieci o artystycznych uzdolnieniach.

  źródło: NKJP: Mariusz Sieniewicz: Czwarte niebo, 2003

  Pamiętam jeszcze, że kiedy poszłam na studia, nie mogłam dostać stypendium, choć żyliśmy w potwornej nędzy [...].

  źródło: NKJP: Anna Bojarska, Maria Bojarska: Siostry B., 1996

  Po studiach w Petersburgu otrzymał stypendium na dalsze kształcenie w Rzymie, dokąd przybył w 1855 roku i pozostał do końca życia, a umarł w 1904 roku.

  źródło: NKJP: Marek Borucki: Polacy w Rzymie: od czasów Mieszka I do Jana Pawła II, 1995

  [...] bardzo lubi swą pracę, bo dzięki rządowym stypendiom może jeździć po całej Europie i oddawać się swej pasji - przeglądaniu starych ksiąg.

  źródło: NKJP: Artur Górski: Magia „Sacro Arsenale”, 2006

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  stypendium
  M:
  stypendia
  D:
  stypendium
  D:
  stypendiów
  C:
  stypendium
  C:
  stypendiom
  B:
  stypendium
  B:
  stypendia
  N:
  stypendium
  N:
  stypendiami
  Ms:
  stypendium
  Ms:
  stypendiach
  W:
  stypendium
  W:
  stypendia
 • Pochodzenie

  łac. stīpendium 'żołd (żołnierski)', 'rok <okres> służby wojskowej', podatek; zapłata, wynagrodzenie'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII
SWil: stypendjum
SJPWar: stypendjum
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2011