celowość

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. kredytu

 • Definicja

  cecha czegoś, co służy realizacji określonego celu - rezultatu

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Ocena i wartościowanie
  arrow down
  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Połączenia
  • celowość dotacji, kredytu
  • kontrola celowości
 • Cytaty

  [...] nie zawsze wydatki budżetowe były realizowane racjonalnie, jeśli chodzi o ich celowość i strukturę lub stopień realizacji celu przy danych kosztach [...]

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 30.08.1995

  Zarządowi przysługuje prawo kontroli celowości wydatkowania dotacji. Może być ona wstrzymana w razie stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania przyznanych środków [...]

  źródło: NKJP: (WOJ): Szkolne finanse, Dziennik Polski, 2000-02-05

  Art. 7 ustawy akcentuje celowość udzielanych kredytów na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych – podkreślam – zapewniających rozwój infrastruktury, eksportu, ochronę środowiska i prace naukowo-badawcze.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 101. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 czerwca 1997 r.

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  celowość
  M:
  celowości
  D:
  celowości
  D:
  celowości
  C:
  celowości
  C:
  celowościom
  B:
  celowość
  B:
  celowości
  N:
  celowością
  N:
  celowościami
  Ms:
  celowości
  Ms:
  celowościach
  W:
  celowości
  W:
  celowości
  Zwykle lp
 • Pochodzenie

  Zob. celowy

CHRONOLOGIZACJA:
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2014