poseł

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. na sejm

 • Definicja

  osoba wybrana przez wyborców do reprezentowania ich w parlamencie lub w izbie niższej parlamentu dwuizbowego

 • Noty o użyciu

  Jeżeli wyrazu poseł używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. poseł Grażyna Staniszewska przyszła, spotkanie z nową poseł Grażyną Staniszewską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.: spotkanie z nowym posłem, Grażyną Staniszewską.

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Funkcjonowanie państwa
  arrow down
  władza państwowa

 • Relacje znaczeniowe

  hiperonimy: parlamentarzysta

 • Połączenia
  • były, nowy, obecny poseł; niektórzy, wszyscy posłowie; poseł koalicyjny, opozycyjny; niezależny, niezrzeszony, zawodowy
  • jeden poseł; 460, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, wielu posłów
  • poseł sekretarz, sprawozdawca, wnioskodawca; (pan) poseł Marek Borowski, Ryszard Bugaj...; Frasyniuk, Jaskiernia...; (pani) poseł Renata Beger, Beata Sawicka...; Banach, Staniszewska...
  • poseł III, IV kadencji; europarlamentu, Parlamentu Europejskiego
  • poseł do parlamentu, do Bundestagu, do Izby Gmin, do Parlamentu Europejskiego, do Reichstagu, do Sejmu Krajowego Galicyjskiego...; poseł z Platformy Obywatelskiej, z Porozumienia Centrum, z Samoobrony...; z AWS, z LPR, z PiS, z PO, z PSL, z SLD...; z lewicy, z opozycji, z prawicy; z okręgu (wyborczego; łódzkiego, rzeszowskiego, wrocławskiego...); z Radomia, z Sandomierza, z Siedlec...; z Podkarpacia
  • poseł na sejm
  • posłowie i ministrowie, posłowie i posłanki, posłowie i radni, posłowie i samorządowcy, posłowie i senatorowie
  • kolega, pan, pani poseł; panowie posłowie; panie i panowie posłowie; państwo posłowie
  • biuro (poselskie), mandat; pytanie, wniosek, wypowiedź, wystąpienie; asystent, asystentka, pełnomocnik posła; na zaproszenie posła; pod patronatem posła; część, grupa, liczba posłów
  • pytanie do posła
  • kandydat na posła (z listy AWS, LPR, PiS, PO, PSL, SLD...)
  • dyskusje, spory między/pomiędzy posłami; polemika; spotkanie z posłem; dyskusja, kontakty, rozmowy z posłami
  • opinia; ustawa o posłach (i senatorach)
  • poseł komentuje, mówi, relacjonuje, tłumaczy; powiedział, przemawiał, stwierdził; wstrzymał się od głosu; posłowie głosowali; podjęli decyzję, uchwałę, postanowili coś, zdecydowali
  • polecić coś; dziękować, odpowiedzieć/odpowiadać, podziękować, udzielić głosu, zwrócić uwagę; uchylić immunitet posłowi
  • wykluczyć, wyłączyć posła (z klubu, z komisji, z obrad...)
  • być, zostać; wybrać posłem
  • kandydować na posła; wybrany na posła
  • polemizować, zgodzić się/zgadzać się z (panem) posłem
  • łącznie, razem, wspólnie z posłami; poseł z ramienia AWS, PiS, PO, SLD...; z rąk posła; zdaniem posła
 • Cytaty

  Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu tego kodeksu jest również poseł na Sejm oraz radny.

  źródło: NKJP: Kodeks Karny, 1969

  Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji śledczej prezentuje wybrany z jej składu poseł sprawozdawca, który obiektywnie przedstawia stanowisko komisji oraz zawarte w sprawozdaniu zdania odrębne.

  źródło: NKJP: Ustawa o sejmowej komisji śledczej, Dziennik Ustaw, 1999

  Prokuratorowi ubiegającemu się o mandat posła albo senatora, albo radnego udziela się urlopu bezpłatnego na czas kampanii wyborczej.

  źródło: NKJP: Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dziennik Ustaw, 2001

  Na sali znaleźli się także posłowie i dziennikarze, gdy kolegium Najwyższej Izby Kontroli omawiało raport pokontrolny omawiający kwestię komputeryzacji ZUS.

  źródło: NKJP: Tydzień w kraju, Polityka, 2000-03-11

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  poseł
  M ndepr:
  posłowie
  M depr:
  posły
  D:
  posła
  D:
  posłów
  C:
  posłowi
  C:
  posłom
  B:
  posła
  B:
  posłów
  N:
  posłem
  N:
  posłami
  Ms:
  pośle
  Ms:
  posłach
  W:
  pośle
  W ndepr:
  posłowie
  W depr:
  posły
 • Pochodzenie

  psł. *posъlъ 'posłanie, posyłanie, wysyłanie kogoś w jakimś celu'
  Forma prasłowiańska jest rzeczownikiem odczasownikowym od przedrostkowego *posъlati 'posłać, wysłać' (od psł. *sъlati 'słać, posyłać, wysyłać'); jest nazwą czynności, z której u części Słowian wtórnie powstała nazwa wykonawcy czynności 'ten, którego posłano, posłaniec, wysłannik' (Bor); zob. słać (listy)

CHRONOLOGIZACJA:
Bor
SKN
SJPXVII
STR
SWil
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2013