dotknąć

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

6. o kryzysie

 • Definicja

  zacząć doświadczać kogoś negatywnie

 • Kwalifikacja tematyczna

  KATEGORIE FIZYCZNE
  arrow down
  Cechy i właściwości materii
  arrow down
  jakość i intensywność

 • Połączenia
  • nieszczęście, represje, ograniczenia, zwolnienia dotknęły kogoś
  • boleśnie, ciężko, mocno, najbardziej dotknięty
  • dzieci dotknięte (np. autyzmem), osoby, rodziny dotknięte (np. alkoholizmem), gminy, gospodarstwa, kraje, miasta, regiony, rejony, tereny dotknięte (np. kryzysem); ludzie, pacjenci dotknięci (np. chorobą), rolnicy dotknięci (np. powodzią)
  • dotknięty alkoholizmem, autyzmem, bezrobociem, biedą, chorobą, cierpieniem, cukrzycą, epidemią, inwalidztwem, kataklizmem, katastrofą, klęską, kryzysem, plagą (np. kradzieży), podwyżkami, powodzią, problemem (np. bezrobocia) recesją, skutkami (np. kryzysu), suszą, tragedią, ubóstwem
 • Cytaty

  Na całym obszarze dotkniętym kataklizmem brakuje wody pitnej i istnieje zagrożenie wybuchu epidemii cholery.

  źródło: NKJP: (G): Rośnie liczba ofiar lawiny błotnej, Dziennik Bałtycki, 2006-12-05

  Bądź ostrożny, gdy wyjeżdżasz na tereny dotknięte skutkami powodzi. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru pojazdu.

  źródło: NKJP: Powódź, Rybnik.eu - Informator Miejski

  Gorzej, że dziś dekoniunktura dotknęła ludzi, którzy wzięli kredyty.

  źródło: NKJP: Internet

  Wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że sytuacja jest daleka od normalności. Zwłaszcza polska branża rolno-spożywcza, którą rosyjskie embargo dotknęło wyjątkowo boleśnie.

  źródło: NKJP: Adam Grzeszak: Chłód od wschodu, Polityka, 2006-09-09

 • Odmiana
  część mowy: czasownik
  aspekt: dokonany
  tryb oznajmujący
  czas przyszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  dotknę
  1.os.
  dotkniemy
  2.os.
  dotkniesz
  2.os.
  dotkniecie
  3.os.
  dotknie
  3.os.
  dotkną
  czas przeszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  dotknąłem
  +(e)m dotknął
  1.os.
  ż
  dotknęłam
  +(e)m dotknęła
  mo
  dotknęliśmy
  +(e)śmy dotknęli
  n
  dotknęłom
  +(e)m dotknęło
  ‑mo
  dotknęłyśmy
  +(e)śmy dotknęły

  m
  dotknąłeś
  +(e)ś dotknął
  2.os.
  ż
  dotknęłaś
  +(e)ś dotknęła
  mo
  dotknęliście
  +(e)ście dotknęli
  n
  dotknęłoś
  +(e)ś dotknęło
  ‑mo
  dotknęłyście
  +(e)ście dotknęły

  m
  dotknął
  3.os.
  ż
  dotknęła
  mo
  dotknęli
  n
  dotknęło
  ‑mo
  dotknęły

  +BEZOSOBNIK dotknięto
  tryb rozkazujący
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  dotknijmy
  2.os.
  dotknij
  2.os.
  dotknijcie
  tryb warunkowy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  dotknąłbym
  +bym dotknął
  1.os.
  ż
  dotknęłabym
  +bym dotknęła
  mo
  dotknęlibyśmy
  +byśmy dotknęli
  n
  dotknęłobym
  +bym dotknęło
  ‑mo
  dotknęłybyśmy
  +byśmy dotknęły

  m
  dotknąłbyś
  +byś dotknął
  2.os.
  ż
  dotknęłabyś
  +byś dotknęła
  mo
  dotknęlibyście
  +byście dotknęli
  n
  dotknęłobyś
  +byś dotknęło
  ‑mo
  dotknęłybyście
  +byście dotknęły

  m
  dotknąłby
  +by dotknął
  3.os.
  ż
  dotknęłaby
  +by dotknęła
  mo
  dotknęliby
  +by dotknęli
  n
  dotknęłoby
  +by dotknęło
  ‑mo
  dotknęłyby
  +by dotknęły

  +BEZOSOBNIK dotknięto by
  bezokolicznik: dotknąć
  imiesłów przysłówkowy uprzedni: dotknąwszy
  gerundium: dotknięcie
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  dotknięcie
  M:
  dotknięcia
  D:
  dotknięcia
  D:
  dotknięć
  C:
  dotknięciu
  C:
  dotknięciom
  B:
  dotknięcie
  B:
  dotknięcia
  N:
  dotknięciem
  N:
  dotknięciami
  Ms:
  dotknięciu
  Ms:
  dotknięciach
  W:
  dotknięcie
  W:
  dotknięcia
  imiesłów przymiotnikowy bierny: dotknięty
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:dotkniętydotkniętydotkniętydotkniętedotknięta
  D:dotkniętegodotkniętegodotkniętegodotkniętegodotkniętej
  C:dotkniętemudotkniętemudotkniętemudotkniętemudotkniętej
  B:dotkniętegodotkniętegodotkniętydotkniętedotkniętą
  N:dotkniętymdotkniętymdotkniętymdotkniętymdotkniętą
  Ms:dotkniętymdotkniętymdotkniętymdotkniętymdotkniętej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:dotknięcidotknięcidotkniętedotknięte
  D:dotkniętychdotkniętychdotkniętychdotkniętych
  C:dotkniętymdotkniętymdotkniętymdotkniętym
  B:dotkniętychdotkniętychdotkniętychdotknięte
  N:dotkniętymidotkniętymidotkniętymidotkniętymi
  Ms:dotkniętychdotkniętychdotkniętychdotkniętych
  odpowiednik aspektowy: dotykać
  Zwykle imb.
 • Składnia

  Rznieżywotny+dotknąć+
  KOGO/CO

 • Pochodzenie

  Zob. tknąć

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2012