przyprowadzać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. do upadku

 • Definicja

  powodować, że ktoś lub coś znajduje się w określonym stanie

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Ocena i wartościowanie
  arrow down
  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Relacje międzyludzkie
  arrow down
  określenia relacji międzyludzkich

 • Cytaty

  Temat ten zdaje się podniecać jego okrucieństwo, przyprowadzać je do paroksyzmu...

  źródło: NKJP: Jerzy Stempowski: Szkice literackie. Chimera jako zwierzę pociągowe : 1929-1941, 2001

  Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi przyprowadzali Mnie do gniewu - rzekł Pan Zastępów [...].

  źródło: NKJP: Biblia Tysiąclecia, 1965

 • Odmiana
  część mowy: czasownik
  aspekt: niedokonany
  tryb oznajmujący
  czas teraźniejszy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  przyprowadzam
  1.os.
  przyprowadzamy
  2.os.
  przyprowadzasz
  2.os.
  przyprowadzacie
  3.os.
  przyprowadza
  3.os.
  przyprowadzają
  czas przeszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  przyprowadzałem
  +(e)m przyprowadzał
  1.os.
  ż
  przyprowadzałam
  +(e)m przyprowadzała
  mo
  przyprowadzaliśmy
  +(e)śmy przyprowadzali
  n
  przyprowadzałom
  +(e)m przyprowadzało
  ‑mo
  przyprowadzałyśmy
  +(e)śmy przyprowadzały

  m
  przyprowadzałeś
  +(e)ś przyprowadzał
  2.os.
  ż
  przyprowadzałaś
  +(e)ś przyprowadzała
  mo
  przyprowadzaliście
  +(e)ście przyprowadzali
  n
  przyprowadzałoś
  +(e)ś przyprowadzało
  ‑mo
  przyprowadzałyście
  +(e)ście przyprowadzały

  m
  przyprowadzał
  3.os.
  ż
  przyprowadzała
  mo
  przyprowadzali
  n
  przyprowadzało
  ‑mo
  przyprowadzały

  +BEZOSOBNIK przyprowadzano
  czas przyszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  będę przyprowadzał
  będę przyprowadzać
  1.os.
  ż
  będę przyprowadzała
  będę przyprowadzać
  mo
  będziemy przyprowadzali
  będziemy przyprowadzać
  n
  będę przyprowadzało
  będę przyprowadzać
  ‑mo
  będziemy przyprowadzały
  będziemy przyprowadzać

  m
  będziesz przyprowadzał
  będziesz przyprowadzać
  2.os.
  ż
  będziesz przyprowadzała
  będziesz przyprowadzać
  mo
  będziecie przyprowadzali
  będziecie przyprowadzać
  n
  będziesz przyprowadzało
  będziesz przyprowadzać
  ‑mo
  będziecie przyprowadzały
  będziecie przyprowadzać

  m
  będzie przyprowadzał
  będzie przyprowadzać
  3.os.
  ż
  będzie przyprowadzała
  będzie przyprowadzać
  mo
  będą przyprowadzali
  będą przyprowadzać
  n
  będzie przyprowadzało
  będzie przyprowadzać
  ‑mo
  będą przyprowadzały
  będą przyprowadzać
  tryb rozkazujący
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  przyprowadzajmy
  2.os.
  przyprowadzaj
  2.os.
  przyprowadzajcie
  tryb warunkowy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  przyprowadzałbym
  +bym przyprowadzał
  1.os.
  ż
  przyprowadzałabym
  +bym przyprowadzała
  mo
  przyprowadzalibyśmy
  +byśmy przyprowadzali
  n
  przyprowadzałobym
  +bym przyprowadzało
  ‑mo
  przyprowadzałybyśmy
  +byśmy przyprowadzały

  m
  przyprowadzałbyś
  +byś przyprowadzał
  2.os.
  ż
  przyprowadzałabyś
  +byś przyprowadzała
  mo
  przyprowadzalibyście
  +byście przyprowadzali
  n
  przyprowadzałobyś
  +byś przyprowadzało
  ‑mo
  przyprowadzałybyście
  +byście przyprowadzały

  m
  przyprowadzałby
  +by przyprowadzał
  3.os.
  ż
  przyprowadzałaby
  +by przyprowadzała
  mo
  przyprowadzaliby
  +by przyprowadzali
  n
  przyprowadzałoby
  +by przyprowadzało
  ‑mo
  przyprowadzałyby
  +by przyprowadzały

  +BEZOSOBNIK przyprowadzano by
  bezokolicznik: przyprowadzać
  imiesłów przysłówkowy współczesny: przyprowadzając
  gerundium: przyprowadzanie
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  przyprowadzanie
  M:
  przyprowadzania
  D:
  przyprowadzania
  D:
  przyprowadzań
  C:
  przyprowadzaniu
  C:
  przyprowadzaniom
  B:
  przyprowadzanie
  B:
  przyprowadzania
  N:
  przyprowadzaniem
  N:
  przyprowadzaniami
  Ms:
  przyprowadzaniu
  Ms:
  przyprowadzaniach
  W:
  przyprowadzanie
  W:
  przyprowadzania
  imiesłów przymiotnikowy czynny: przyprowadzający
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:przyprowadzającyprzyprowadzającyprzyprowadzającyprzyprowadzająceprzyprowadzająca
  D:przyprowadzającegoprzyprowadzającegoprzyprowadzającegoprzyprowadzającegoprzyprowadzającej
  C:przyprowadzającemuprzyprowadzającemuprzyprowadzającemuprzyprowadzającemuprzyprowadzającej
  B:przyprowadzającegoprzyprowadzającegoprzyprowadzającyprzyprowadzająceprzyprowadzającą
  N:przyprowadzającymprzyprowadzającymprzyprowadzającymprzyprowadzającymprzyprowadzającą
  Ms:przyprowadzającymprzyprowadzającymprzyprowadzającymprzyprowadzającymprzyprowadzającej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:przyprowadzającyprzyprowadzającyprzyprowadzająceprzyprowadzające
  D:przyprowadzającychprzyprowadzającychprzyprowadzającychprzyprowadzających
  C:przyprowadzającymprzyprowadzającymprzyprowadzającymprzyprowadzającym
  B:przyprowadzającychprzyprowadzającychprzyprowadzającychprzyprowadzające
  N:przyprowadzającymiprzyprowadzającymiprzyprowadzającymiprzyprowadzającymi
  Ms:przyprowadzającychprzyprowadzającychprzyprowadzającychprzyprowadzających
  imiesłów przymiotnikowy bierny: przyprowadzany
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:przyprowadzanyprzyprowadzanyprzyprowadzanyprzyprowadzaneprzyprowadzana
  D:przyprowadzanegoprzyprowadzanegoprzyprowadzanegoprzyprowadzanegoprzyprowadzanej
  C:przyprowadzanemuprzyprowadzanemuprzyprowadzanemuprzyprowadzanemuprzyprowadzanej
  B:przyprowadzanegoprzyprowadzanegoprzyprowadzanyprzyprowadzaneprzyprowadzaną
  N:przyprowadzanymprzyprowadzanymprzyprowadzanymprzyprowadzanymprzyprowadzaną
  Ms:przyprowadzanymprzyprowadzanymprzyprowadzanymprzyprowadzanymprzyprowadzanej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:przyprowadzaniprzyprowadzaniprzyprowadzaneprzyprowadzane
  D:przyprowadzanychprzyprowadzanychprzyprowadzanychprzyprowadzanych
  C:przyprowadzanymprzyprowadzanymprzyprowadzanymprzyprowadzanym
  B:przyprowadzanychprzyprowadzanychprzyprowadzanychprzyprowadzane
  N:przyprowadzanymiprzyprowadzanymiprzyprowadzanymiprzyprowadzanymi
  Ms:przyprowadzanychprzyprowadzanychprzyprowadzanychprzyprowadzanych
  odpowiednik aspektowy: przyprowadzić
 • Składnia

  bez ograniczeń+przyprowadzać+
  KOGO/CO+do CZEGO

 • Pochodzenie

  Zob. prowadzić

CHRONOLOGIZACJA:
SKN
SJPXVII
STR
SWil
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2012