• Definicja

  zespół poglądów i przekonań dotyczących świata, życia społecznego i postaw etycznych charakteryzujący określoną grupę ludzi

 • Wymowa

  [ide-o-logja]

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Ocena i wartościowanie
  arrow down
  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Funkcjonowanie państwa
  arrow down
  doktryny i poglądy polityczne

 • Relacje znaczeniowe

  hiperonimy: teoria

 • Połączenia
  • egalitarna, modna, oficjalna, obowiązująca, panująca; radykalna, skrajna, toksyczna, zbrodnicza; burżuazyjna, chrześcijańska, demokratyczna, katolicka, liberalna, prawicowa, rasistowska, świecka; państwowa, partyjna, wroga; czysta ideologia; ideologia faszystowska, feministyczna, komunistyczna, marksistowska, nazistowska, neoliberalna; ekstremistyczne, nowoczesne ideologie; ideologie totalitarne
  • ideologia faszyzmu, marksizmu, nacjonalizmu, nazizmu, ponowoczesności; partii; oświecenia
  • ofiara, wyznawca, zwolennik; upadek, zmierzch ideologii
  • świat bez ideologii
  • wyznawać; dorobić/dorabiać, stworzyć/tworzyć; głosić, propagować; odrzucać ideologię
  • pod presją ideologii, w imię ideologii
 • Cytaty

  Popper dowodził, że ideologie totalitarne, takie jak komunizm i nazizm, mają wspólny element: przypisują sobie posiadanie prawdy absolutnej.

  źródło: NKJP: George Soros, Andrzej Guła: Groźba kapitalizmu, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 1998-07-16

  Od końca XVIII w., pod wpływem ideologii oświecenia, w czołowych krajach Zachodu zrozumiano, że czystość jest stanem pożądanym i zaczęto wzywać do przestrzegania higieny.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Historia Powszechna. Wiek XIX, 2008

  Był to początek pogrzebu systemu, zmierzch ideologii. Po Marcu nikt już nie mógł wierzyć w szlachetność celu i czystość intencji przywódców.

  źródło: NKJP: Ryszard Marek Groński: W marcu jak w karcu, Polityka, 2003-03-08

  Nowe religie, ideologie czy poglądy filozoficzne jedynie zmieniają nasz sposób myślenia i uzasadniania tego, co i tak robimy od wieków w niezwykle powoli ewoluującej postaci.

  źródło: NKJP: Roman Godlewski: Natura i kultura, Akant, 2010-01

  W PRL rock'n'roll szybko został odgórnie uznany za źródło rozwydrzenia młodzieży i przejaw wrogiej ideologii.

  źródło: NKJP: Wiesław Królikowski: Tadeusz Nalepa: Breakout absolutnie, 2008

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  ideologia
  M:
  ideologie
  D:
  ideologii
  D neut:
  ideologii
  D char:
  ideologij
  C:
  ideologii
  C:
  ideologiom
  B:
  ideologię
  B:
  ideologie
  N:
  ideologią
  N:
  ideologiami
  Ms:
  ideologii
  Ms:
  ideologiach
  W:
  ideologio
  W:
  ideologie
 • Składnia

  bez ograniczeń+ideologia+
  (CZEGO)
  bez ograniczeń+ideologia+
  (JAKA)

 • Pochodzenie

  internac.
  ang. ideology,
  fr. idéologie,
  niem. Ideologie
  gr. idéa  'kształt, wyobrażenie' + gr. lógos  'mowa; słowo'

CHRONOLOGIZACJA:
1861, Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2014