ujemny

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. ocena

 • Definicja

  wyrażający negatywny sąd

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Ocena i wartościowanie
  arrow down
  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Relacje znaczeniowe

  antonimy: dodatni

 • Połączenia
  • ujemna ocena, opinia
 • Cytaty

  Błędne rozumienie słów, mylenie ich znaczeń, nieznajomość wartości stylistycznej wyrazów mogą prowadzić do ujemnej oceny mówiącego, a w konsekwencji zmniejszyć zaufanie do osoby niepoprawnie posługującej się językiem.

  źródło: NKJP: Mariola Michalska: W trosce o kulturę słowa, Wychowawca, 2006-02

  Utrudnienia realizacji pracy równomiernej, powstające na skutek przestoju maszyn i sztywnych norm pracy oraz na skutek niezależnych przyczyn zewnętrznych powodują ujemną opinię o przydatności tej metody organizacyjnej.

  źródło: NKJP: Jan Wątorski: Narada kierowników budów i inspektorów budownictwa: „Zagadnienia technologii i organizacja budownictwa”, Czasopismo Techniczne nr 1, 1964

  Jeżeli poseł [...] jest przewodniczącym komisji, która ma w sposób obiektywny i rzeczowy zbadać wykonanie uchwały, a sam z góry ma do niej negatywne, ujemne nastawienie, mam prawo spodziewać się, że to sprawozdanie będzie nierzetelne.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 23.07.1992

  Skoro już jesteśmy przy instytucji, małżeństwa przyjrzyjmy się bliżej czynom, które tej instytucji przynoszą uszczerbek. Należy do nich m.in cudzołóstwo. Czyn dziś generalnie poddany ujemnemu osądowi społecznemu, ale nie stanowiący przestępstwa w kręgu kultury europejskiej.

  źródło: NKJP: Uwagi o obyczajach, Dziennik Polski, 2002-09-14

 • Odmiana
  część mowy: przymiotnik
  stopień równy
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:ujemnyujemnyujemnyujemneujemna
  D:ujemnegoujemnegoujemnegoujemnegoujemnej
  C:ujemnemuujemnemuujemnemuujemnemuujemnej
  B:ujemnegoujemnegoujemnyujemneujemną
  N:ujemnymujemnymujemnymujemnymujemną
  Ms:ujemnymujemnymujemnymujemnymujemnej
  W:ujemnyujemnyujemnyujemneujemna
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:ujemniujemniujemneujemne
  D:ujemnychujemnychujemnychujemnych
  C:ujemnymujemnymujemnymujemnym
  B:ujemnychujemnychujemnychujemne
  N:ujemnymiujemnymiujemnymiujemnymi
  Ms:ujemnychujemnychujemnychujemnych
  W:ujemniujemniujemneujemne
 • Pochodzenie

  Zob. ujma, jąć

CHRONOLOGIZACJA:
1814, SL
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2012