• Definicja
  urzęd. 

  ogół przedmiotów i obiektów należących do danej osoby lub instytucji

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Finanse
  arrow down
  własność

 • Relacje znaczeniowe

  synonimy: dobytekmajątek

 • Połączenia
  • mienie komunalne, państwowe, publiczne, społeczne; nieruchome, ruchome; poniemieckie, pożydowskie
  • mienie dużej, znacznej wartości
  • ubezpieczenie, uszkodzenie, zniszczenie; kradzież, zabór, zagarnięcie; ochrona, zabezpieczenie; konfiskata, przepadek mienia
  • nabyć, odzyskać, utracić mienie
 • Cytaty

  W czasie oblężenia twierdzy Breslau Cornelius Wirth zainteresował się dziełami sztuki, masowo wyprzedawanymi przez bogaczy – zarówno przedwojennych, jak i tych, którzy ukradli pożydowskie mienie.

  źródło: NKJP: Marek Krajewski, Festung Breslau, 2006

  [...] wiedzą, że spalone samochody należą przecież do ich ojców, wszczepiony przez rodziców realizm nie pozwala im mimo wszystko niszczyć mienia, znają cenę pracy i cenę włożonego w nią wysiłku.

  źródło: NKJP: Wiesław Paweł Szymański: Niedźwiedź w katedrze, 1981

  Żadnego z właścicieli nie zamordowano, dworu nie spalono, nie skonfiskowano mienia prywatnego. Mieszkali jak dawniej i jak dawniej spacerowali spokojnie po wiejskich drogach, odwiedzali znajomych, przyjmowali przyjaciół i uciekinierów.

  źródło: NKJP: Danuta Koral: Wydziedziczeni, 1997

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  mienie
  M:
  mienia
  D:
  mienia
  D:
  mień
  C:
  mieniu
  C:
  mieniom
  B:
  mienie
  B:
  mienia
  N:
  mieniem
  N:
  mieniami
  Ms:
  mieniu
  Ms:
  mieniach
  W:
  mienie
  W:
  mienia
  Zwykle lp
 • Pochodzenie

  psł. *jьměnьje 'posiadanie; to, co się posiada, posiadłość, majątek'
  Zob. mieć

CHRONOLOGIZACJA:
XIV w., Bańk
XIV w., Bor
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2013