• Definicja

  świadomość własnych ograniczeń i słabości skłaniająca do niesprzeciwiania się życiowym koniecznościom

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Usposobienie człowieka
  arrow down
  cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności

 • Relacje znaczeniowe
 • Połączenia
  • duża, głęboka, należyta, niezwykła, ogromna, wielka; fałszywa, prawdziwa; chrześcijańska pokora
  • pokora człowieka, Jezusa, ucznia; ducha
  • pokora w dyskusji; wobec Boga, wobec człowieka, wobec widza; wobec władzy; wobec natury, wobec przyrody, wobec żywiołu; wobec rzeczywistości, wobec świata; wobec dzieła, wobec sztuki; wobec historii, wobec losu, wobec życia; wobec potęgi, wobec wielkości
  • pokora i cierpliwość, pokora i łagodność, pokora i miłość, pokora i odwaga, pokora i prostota, pokora i radość, pokora i skrucha, pokora i szacunek, pokora i ufność, pokora i uległość, pokora i wdzięczność; posłuszeństwo i pokora, skromność i pokora, ubóstwo i pokora
  • brak, doza, odrobina, stopień; akt, gest, postawa, przykład, wyraz, wzór, znak; lekcja, nauka, szkoła; cnota, duch; rodzaj pokory
  • pełen pokory
  • nauczyć, uczyć; nabrać, wymagać pokory
  • okazać, udawać, zachować pokorę
  • skłaniać do pokory
  • czekać, pochylić się, wrócić, wysłuchać; powiedzieć, przyznać, wyznać; przyjąć/przyjmować coś, znosić coś; odnosić się do czegoś, podchodzić do czegoś z pokorą
  • mówić o pokorze
 • Cytaty

  Ta właśnie dobrze rozumiana pokora wobec losu pozwoliła jej przetrwać tyle lat u boku teścia despoty i bez rozpaczy znosić swą niejasną kondycję społeczną [...].

  źródło: NKJP: Monika Piątkowska: Krakowska żałoba, 2006

  Na treningach i meczach wykonuje mrówczą pracę. Jest przykładem skromności i pokory, które zawsze procentują.

  źródło: NKJP: Tak gra lider, Dziennik Polski, 2003-04-14

  Jeżeli wygnanie przynosi jakiekolwiek korzyści, to z pewnością uczy pokory. Można [...] zaryzykować twierdzenie, że wygnanie to najlepsza lekcja tej cnoty.

  źródło: NKJP: Anna Kołyszko (tłum.): Stan zwany wygnaniem, Gazeta Wyborcza, 1996-08-24/1996-08-25

  [...] buta i brak pokory wobec sztuki ze strony pseudotwórców, zamyka ludzi w sobie, ginie więź między nimi.

  źródło: NKJP: Kiedy rodzi się pomysł na wiersz inne sprawy mogą poczekać, Tygodnik Ciechanowski, 2005-01-11

  Jak wszyscy ludzie jesteśmy grzeszni i jak wszyscy ludzie uważamy, że powinniśmy się doskonalić, dlatego każdą krytykę przyjmujemy z pokorą i z uwagą.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 09.10.1992

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  pokora
  M:
  pokory
  D:
  pokory
  D:
  pokór
  C:
  pokorze
  C:
  pokorom
  B:
  pokorę
  B:
  pokory
  N:
  pokorą
  N:
  pokorami
  Ms:
  pokorze
  Ms:
  pokorach
  W:
  pokoro
  W:
  pokory
  Zwykle lp
 • Pochodzenie

  psł. *pokora 'uległość, upokorzenie'
  Forma prasłowiańska jest rzeczownikiem odczasownikowym od przedrostkowego *pokoriti 'poniżyć, upokorzyć'

CHRONOLOGIZACJA:
Bor
SKN
SJPXVII
STR
SWil
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 01.11.2009