• Definicja

  grzecznościowa formuła używana w odpowiedzi na czyjąś prośbę lub podziękowanie, towarzysząca propozycji lub pojawiająca się przy zapoznawaniu się, mająca sugerować, że mówiący cieszy się z tego, że mógł lub będzie mógł zrobić coś dla rozmówcy lub że poznał rozmówcę

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Zasady współżycia społecznego
  arrow down
  zwroty grzecznościowe i zachowania akceptowane społecznie

 • Cytaty

  - A niech mnie... Krzepka ta gorzała! [...] Nie co dnia się trafia. Dzięki, panie cyruliku. - Ależ cała przyjemność po mojej stronie.

  źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Chrzest ognia, 1996

  Nie wolno było jeździć przednim wagonem, jeśli się nie było Niemcem, ale mama była zawsze w pobliżu pierwszego wagonu i zawsze ktoś z tych ludzi w mundurach pomagał jej wsiąść. [...] Mama uprzejmie dziękowała, a Niemiec odpowiadał, że cała przyjemność po jego stronie ...

  źródło: NKJP: Henryk Grynberg: Żydowska wojna, 1965

  - Oczywiście, tylko że wiesz, rozbiłem auto... - To możesz pojechać z nami. Cała przyjemność po naszej stronie.

  źródło: NKJP: Janusz Płoński, Maciej Rybiński: Góralskie tango, 1978

  - Dewon. Aleksy Dewon - powiedział dyrektor. - Cała przyjemność po mojej stronie - rzekł pan Gołębiowski . - O, nie, panie Gołębiowski! - zawołali dyrektor z Ferdynandem. - Cała przyjemność po naszej stronie.

  źródło: NKJP: Ludwik Jerzy Kern: Ferdynand Wspaniały, 1963

 • Odmiana
  typ frazy: fraza zdaniowa
  ndk, odmienny:  mojej