posiadać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. trzy piętra

 • Definicja
  książk. kwestion. 

  być wyposażonym w jakąś część składową lub części nazwane sąsiadującymi rzeczownikami

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK I TECHNIKA
  arrow down
  Urządzenia i maszyny
  arrow down
  budowa urządzeń i maszyn

  CZŁOWIEK I TECHNIKA
  arrow down
  Budownictwo
  arrow down
  rodzaje budowli i ich cechy

 • Relacje znaczeniowe

  synonimy: mieć

 • Cytaty

  Siedziba Pogotowia Ratunkowego znajduje się za dyżurką dyspozytorni, po lewej stronie i nie posiada własnego ambulatorium.

  źródło: NKJP: Halina Czarnecka: Pogotowie to nie przychodnia, Mazowieckie To i Owo, 2008-09-04

  Kazamata, zgodnie z ówczesnymi zasadami sztuki fortyfikacyjno-budowlanej, nie posiadała płyty fundamentowej.

  źródło: NKJP: Ryszard Henryk Bochenek: Twierdza Jasna Góra, 1997

  Średniowieczne miasto posiadało mury obronne i prawdopodobnie 2 bramy miejskie.

  źródło: NKJP: Jan Bałdowski: Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, 1996

 • Odmiana
  część mowy: czasownik
  aspekt: niedokonany
  tryb oznajmujący
  czas teraźniejszy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  posiadam
  1.os.
  posiadamy
  2.os.
  posiadasz
  2.os.
  posiadacie
  3.os.
  posiada
  3.os.
  posiadają
  czas przeszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  posiadałem
  +(e)m posiadał
  1.os.
  ż
  posiadałam
  +(e)m posiadała
  mo
  posiadaliśmy
  +(e)śmy posiadali
  n
  posiadałom
  +(e)m posiadało
  ‑mo
  posiadałyśmy
  +(e)śmy posiadały

  m
  posiadałeś
  +(e)ś posiadał
  2.os.
  ż
  posiadałaś
  +(e)ś posiadała
  mo
  posiadaliście
  +(e)ście posiadali
  n
  posiadałoś
  +(e)ś posiadało
  ‑mo
  posiadałyście
  +(e)ście posiadały

  m
  posiadał
  3.os.
  ż
  posiadała
  mo
  posiadali
  n
  posiadało
  ‑mo
  posiadały

  +BEZOSOBNIK posiadano
  czas przyszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  będę posiadać
  1.os.
  ż
  będę posiadać
  mo
  będziemy posiadać
  n
  będę posiadać
  ‑mo
  będziemy posiadać

  m
  będziesz posiadać
  2.os.
  ż
  będziesz posiadać
  mo
  będziecie posiadać
  n
  będziesz posiadać
  ‑mo
  będziecie posiadać

  m
  będzie posiadać
  3.os.
  ż
  będzie posiadać
  mo
  będą posiadać
  n
  będzie posiadać
  ‑mo
  będą posiadać
  tryb rozkazujący
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  posiadajmy
  2.os.
  posiadaj
  2.os.
  posiadajcie
  tryb warunkowy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  posiadałbym
  +bym posiadał
  1.os.
  ż
  posiadałabym
  +bym posiadała
  mo
  posiadalibyśmy
  +byśmy posiadali
  n
  posiadałobym
  +bym posiadało
  ‑mo
  posiadałybyśmy
  +byśmy posiadały

  m
  posiadałbyś
  +byś posiadał
  2.os.
  ż
  posiadałabyś
  +byś posiadała
  mo
  posiadalibyście
  +byście posiadali
  n
  posiadałobyś
  +byś posiadało
  ‑mo
  posiadałybyście
  +byście posiadały

  m
  posiadałby
  +by posiadał
  3.os.
  ż
  posiadałaby
  +by posiadała
  mo
  posiadaliby
  +by posiadali
  n
  posiadałoby
  +by posiadało
  ‑mo
  posiadałyby
  +by posiadały

  +BEZOSOBNIK posiadano by
  bezokolicznik: posiadać
  imiesłów przysłówkowy współczesny: posiadając
  gerundium: posiadanie
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  posiadanie
  M:
  posiadania
  D:
  posiadania
  D:
  posiadań
  C:
  posiadaniu
  C:
  posiadaniom
  B:
  posiadanie
  B:
  posiadania
  N:
  posiadaniem
  N:
  posiadaniami
  Ms:
  posiadaniu
  Ms:
  posiadaniach
  W:
  posiadanie
  W:
  posiadania
  imiesłów przymiotnikowy czynny: posiadający
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:posiadającyposiadającyposiadającyposiadająceposiadająca
  D:posiadającegoposiadającegoposiadającegoposiadającegoposiadającej
  C:posiadającemuposiadającemuposiadającemuposiadającemuposiadającej
  B:posiadającegoposiadającegoposiadającyposiadająceposiadającą
  N:posiadającymposiadającymposiadającymposiadającymposiadającą
  Ms:posiadającymposiadającymposiadającymposiadającymposiadającej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:posiadającyposiadającyposiadająceposiadające
  D:posiadającychposiadającychposiadającychposiadających
  C:posiadającymposiadającymposiadającymposiadającym
  B:posiadającychposiadającychposiadającychposiadające
  N:posiadającymiposiadającymiposiadającymiposiadającymi
  Ms:posiadającychposiadającychposiadającychposiadających
 • Składnia

  bez ograniczeń+posiadać+
  CO

 • Pochodzenie

  Od XV w. w znaczeniu 'mieć coś do użytkowania albo na własność' (Bor); zob. siadać

 • Informacja normatywna

  Uznawane za niepoprawne

CHRONOLOGIZACJA:
XV w., SStp
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 11.11.2016