• Definicja

  mówiący uważa, że temu, o kim mowa wystarczy to, co było i dziwne jest, że ten ktoś chce więcej

 • Kategoria znaczeniowa
  wykładnik oceny
 • Cytaty

  Czyś ty oszalał, Jasiu?! Za co ty się zabierasz?! Za politykę!? Mało ci było stanu wojennego?!

  źródło: NKJP: Jerzy Stawiński: Piszczyk, 1997

  Coście się mopankowie, jako przed bakałarzem ustawili? Mało wam złota, coście je na Szwedach dobyli?

  źródło: NKJP: Tomasz A. Nowak: Potop szwedzki (2) na ziemi radomszczańskiej: Gazeta Radomszczańska, 2009-02-25

  Patrzcie go, mało mu flirtów na korytarzu, jeszcze teraz musi przeszkadzać.

  źródło: NKJP: Stanisław Dygat: Jezioro Bodeńskie, 1946

  Bestia sięgnęła już dziecka... jeszcze mało jej ofiar, bólu i łez. Zatruła dzisiaj resztki nikłego spokoju sponiewieranej matki i córki...

  źródło: NKJP: Wiesława Maria Korczyńska: Wróć..., 2001

 • Odmiana
  część mowy:  komentarz metatekstowy
 • Składnia

  mało _ _
  Poz. I: Rz.os.w celowniku
  Poz. II: Rz.w dopełniaczu
  Możliwe wystąpienie z Cz. było i/lub partykułą jeszcze.
  szyk: zewnętrzny: zmienny: neutralna antepozycja względem wypełnień

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. mało I
Data ostatniej modyfikacji: 24.12.2018