• Definicja

  bardzo silne uczucie niechęci i wrogości wobec jakiejś osoby, któremu towarzyszyć może pragnienie, aby stało się jej coś złego

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Stany psychiczne człowieka
  arrow down
  emocje i uczucia

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Relacje międzyludzkie
  arrow down
  określenia relacji międzyludzkich

 • Relacje znaczeniowe

  antonimy: miłość hiperonimy: uczucie

 • Połączenia
  • bezsilna, chorobliwa, głęboka, fanatyczna, ślepa, śmiertelna, zajadła;
  • narodowościowa, rasowa, religijna nienawiść
  • nienawiść do ludzi, do wroga, do wszystkiego
  • nienawiść między ludźmi, między narodami
  • nienawiść i agresja, nienawiść i chęć odwetu, nienawiść i nietolerancja, nienawiść i pogarda, nienawiść i przemoc, nienawiść i zemsta;
  • miłość i nienawiść, gniew i nienawiść, niechęć i nienawiść, zawiść i nienawiść, złość i nienawiść
  • atmosfera, język, przejaw, uczucie, wybuch, ziarno, źródło;
  • eskalacja, jad, spirala nienawiści
  • nawoływanie, podżeganie do nienawiści
  • pełen/pełny nienawiści
  • chory z nienawiści
  • nienawiść miota kimś, ogarnia kogoś, narasta, rośnie, wzbiera w kimś, zaślepia, zatruwa kogoś
  • budzić w kimś, czuć, odczuwać, podsycać, siać, szerzyć, ściągać na siebie, tłumić w sobie, wywoływać, żywić nienawiść
  • pałać, płonąć, ziać, zionąć nienawiścią
  • patrzeć z nienawiścią
  • trwać w nienawiści
 • Cytaty

  Przyznał się do zarzucanego mu czynu, tłumacząc to nienawiścią do ojca, często nadużywającego alkoholu.

  źródło: NKJP: Dziennik Polski - 1998-03-06 - Kraj - Zabił z nienawiści

  Wiedźmin zerwał się, czując wzbierającą w nim falę zimnej wściekłości i nienawiści.

  źródło: Korpus PWN: Andrzej Sapkowski: Chrzest ognia, 2001

  Do Izraela jechałam z nadzieją, że znajdę jakiekolwiek wytłumaczenie nienawiści między Palestyńczykami a Izraelczykami.

  źródło: NKJP: Dziennik Polski - 2002-03-15 - Magazyn - Bliscy wrogowie

  Gaśnie wiara i stygnie miłość wielu, dlatego wzmaga się na świecie nienawiść między narodami i ludami.

  źródło: NKJP: Tadeusz Loska SJ: Wszystkie moje źródła są w Tobie, 2000

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  nienawiść
  M:
  nienawiści
  D:
  nienawiści
  D:
  nienawiści
  C:
  nienawiści
  C:
  nienawiściom
  B:
  nienawiść
  B:
  nienawiści
  N:
  nienawiścią
  N:
  nienawiściami
  Ms:
  nienawiści
  Ms:
  nienawiściach
  W:
  nienawiści
  W:
  nienawiści
  Zwykle lp
 • Składnia

  bez ograniczeń+nienawiść+
  do KOGO/CZEGO
  bez ograniczeń+nienawiść+
  między KIM
  bez ograniczeń+nienawiść+
  !?wobec KOGO/CZEGO

 • Pochodzenie

  psł. *nenavistь (< *nenavidtь) 'niechęć patrzenia na kogoś, niechęć do widzenia kogoś, nielubienie, uczucie wrogości '
  Forma prasłowiańska od czasownika *nenaviděti 'nie chcieć patrzeć na kogoś, nie chcieć kogoś widzieć, odczuwać wrogość do kogoś' z przyrostkiem *-tь; zob. nienawidzić

 • Informacja normatywna

  Uznawane za niepoprawne: nienawiść wobec kogoś, czegoś

CHRONOLOGIZACJA:
Bor
SKN
SJPXVII
STR
SWil
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 01.11.2012