• Definicja

  wrodzona lub nabyta zdolność sprawnego radzenia sobie z czymś

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Usposobienie człowieka
  arrow down
  cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności

 • Relacje znaczeniowe

  sprzeczne: nieumiejętność hiperonimy: zdolność

 • Połączenia
  • rzadka, ważna, wrodzona umiejętność; moje, nasze, swoje, własne; duże, nadzwyczajne, niemałe, nieprzeciętne, niezwykłe, ponadprzeciętne, spore, wielkie, wysokie; elementarne, podstawowe; odpowiednie, potrzebne, pożądane, przydatne; specjalistyczne, specjalne, specyficzne; nabyte, nowe umiejętności; umiejętności praktyczne, techniczne, zawodowe; narciarskie, pływackie, siatkarskie; aktorskie, artystyczne, muzyczne, plastyczne, taneczne, wokalne; językowe, kulinarne, manualne, organizacyjne, społeczne, życiowe
  • umiejętność działania, jazdy, odpoczywania, pływania, pracy, walki, współpracy; czytania, pisania; mówienia, myślenia, obserwacji, porozumiewania się, rozumienia, słuchania; kierowania czymś, prowadzenia czegoś, zarządzania kimś/czymś; korzystania z czegoś, obsługi czegoś, posługiwania się czymś, stosowania czegoś, wykorzystania/wykorzystywania czegoś; przewidywania, radzenia sobie, przystosowania się, samokształcenia; umiejętności absolwentów, kandydata, nauczyciela, strażaków, uczniów
  • umiejętności z jakiejś dziedziny
  • umiejętności na jakimś poziomie; w jakiejś dziedzinie, w posługiwaniu się czymś
  • umiejętności i chęci, umiejętności i kompetencje, umiejętności i nawyki, umiejętności i możliwości, umiejętności i predyspozycje, umiejętności i sprawność, umiejętności i szczęście; ambicja i umiejętności, doświadczenie i umiejętności, kwalifikacje i umiejętności, praca i umiejętności, siły i umiejętności, spryt i umiejętności, talent i umiejętności, technika i umiejętności, wiadomości i umiejętności, wiedza i umiejętności, wykształcenie i umiejętności, zainteresowania i umiejętności, zdolności i umiejętności
  • maksimum, pełnia, szczyt; brak, minimum, niedostatek; poziom, stopień, zakres; lista, suma, szereg, wachlarz, wykaz, zasób, zestaw; demonstracja, dowód, pokaz, popis, prezentacja, próbka, przykład; nauka, trening; rozwój, wzrost, zanik; sprawdzian, test, weryfikacja; ocena, porównanie; połączenie, różnica umiejętności
  • podziw dla umiejętności; egzamin z umiejętności
  • wiara w umiejętności
  • braki, różnica w umiejętnościach
  • umiejętności decydują o czymś, liczą się, przydają się; brakuje, nie starcza, zabrakło; wystarczy
  • gratulować, nabierać, spróbować (swoich), wymagać umiejętności
  • opanować, posiąść; stracić, zatracić umiejętność; demonstrować, pokazać, prezentować, wykorzystać/wykorzystywać, zademonstrować, zaprezentować; mieć, posiadać; kształcić, kształtować, nabyć/nabywać, uzyskać, zdobyć/zdobywać; doskonalić, podnieść/podnosić, poprawić, poszerzać, rozwinąć/rozwijać; ćwiczyć, nauczyć, szkolić, szlifować, uczyć; ocenić/oceniać, sprawdzić/sprawdzać, zweryfikować; cenić, docenić/doceniać, podziwiać umiejętności; wykształcenie; porównanie, potwierdzenie, wykorzystanie umiejętności
  • dysponować; pochwalić się, popisać się, wykazać się; imponować; dorastać, górować, przerastać kogoś, przewyższać kogoś, ustępować; wykazanie się umiejętnościami
  • uznanie dla umiejętności; korzystać, słynąć, zasłynąć; znany z umiejętności
  • uwierzyć, wierzyć w umiejętności
 • Cytaty

  Wiedza i umiejętności językowe Agaty na pewno pomogą jej w najbliższym czasie, ponieważ zamierza podjąć studia ekonomiczne na jednej z uczelni w Niemczech.

  źródło: NKJP: RE: Olimpiada języka niemieckiego, Nakielski Czas, 2007-04-04

  Księża, którzy [...] posiadali umiejętność czytania i pisania, prowadzili kancelarię książęcą, kontrolowali skarb, pełnili rolę posłów na obcych dworach.

  źródło: NKJP: Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, 1996

  Start w zawodach jest sprawdzianem umiejętności zdobytych na treningach i stanowi wielką motywację do pracy.

  źródło: NKJP: Zabawa i sprawdzian, Dziennik Polski, 2003-01-18

  Oboje zdradzają, że interesuje ich sztuka kulinarna, Adam [...] gotuje bardzo dobrze, a Agnieszka też może pochwalić się umiejętnościami w tej dziedzinie.

  źródło: NKJP: Iwona Rojek: Mistrz Adam i Agnieszka, Echo Dnia, 2006-09-15

  [...] była znaną dziennikarką, reportażystką słynącą z umiejętności budowania bulwersujących historii z drobiazgów [...].

  źródło: NKJP: Elżbieta Hajnicz: Poza nurtem czasu, 1996

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  umiejętność
  M:
  umiejętności
  D:
  umiejętności
  D:
  umiejętności
  C:
  umiejętności
  C:
  umiejętnościom
  B:
  umiejętność
  B:
  umiejętności
  N:
  umiejętnością
  N:
  umiejętnościami
  Ms:
  umiejętności
  Ms:
  umiejętnościach
  W:
  umiejętności
  W:
  umiejętności
 • Pochodzenie

  Zob. umiejętny.

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP