sklepienie

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. katedry

 • Definicja

  łukowato wygięta konstrukcja zamykająca od góry jakąś budowlę lub pomieszczenie

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK I TECHNIKA
  arrow down
  Budownictwo
  arrow down
  części budowli

 • Połączenia
  • kolebkowe, krzyżowe, łukowate, półkoliste, żebrowe; betonowe, kamienne; barokowe, gotyckie, późnogotyckie, renesansowe; niskie, wysokie sklepienie
  • sklepienie kaplicy, katedry, kościoła; nawy, prezbiterium; groty, piwnicy
  • konstrukcja, łuk sklepienia
 • Cytaty

  Nawy i ambit nakryte są sklepieniami gwiaździstymi, prezbiterium otrzymało przy rekonstrukcji sklepienie krzyżowo-żebrowe.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Łęcki: Wielkopolska: przewodnik, 1997

  Liczne łuki sklepienia świątyni opierają się na olbrzymich kamiennych kolumnach, przywiezionych z leżących w gruzach antycznych chramów.

  źródło: NKJP: Jarosław Iwaszkiewicz: Podróże do Włoch, 2008

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  sklepienie
  M:
  sklepienia
  D:
  sklepienia
  D:
  sklepień
  C:
  sklepieniu
  C:
  sklepieniom
  B:
  sklepienie
  B:
  sklepienia
  N:
  sklepieniem
  N:
  sklepieniami
  Ms:
  sklepieniu
  Ms:
  sklepieniach
  W:
  sklepienie
  W:
  sklepienia
 • Składnia

  bez ograniczeń+sklepienie+
  (CZEGO)

 • Pochodzenie

  Rzeczownik od dawnego czasownika sklepić, kontynuującego psł. przedrostkowy *sъklepiti ‘połączyć, sczepić, przykryć sklepieniem’ (por. formy podstawowe *klepati / *klepiti, *kle(p)nǫti z rozwojem znaczenia ‘stukać, pukać, klepać’ > ‘łączyć, zasklepiać, formować sklepienie (przez klepanie, wyklepywanie)’

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2012