religia

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. wiara

 • Definicja

  zbiór wierzeń dotyczących istnienia Boga lub bogów, świata niematerialnego, pochodzenia i celu życia człowieka oraz związane z tymi wierzeniami obrzędy i nakazy moralne

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Religia – kościół

 • Połączenia
  • religia ojców, przodków; Arabów, Żydów; islamu; Mahometa, Mojżesza, proroka, Zarathustry; Starego Testamentu; miłości, pokoju
  • religia i Bóg, religia i duchowość, religia i filozofia, religia i historia, religia i ideologia, religia i język, religia i Kościół, religia i kultura, religia i moralność, religia i narodowość, religia i nauka, religia i obyczaje, religia i państwo, religia i polityka, religia i praca, religia i prawo, religia i przekonania, religia i sumienie, religia i sztuka, religia i światopogląd, religia i teologia, religia i tradycja, religia i wiara, religia i wolność, religia i wyznanie
  • dogmaty, nakazy, wymogi, zasady; istota, koncepcja, rozumienie, sprawy, temat; miejsce, rola, wpływ, wolność, znaczenie; historia, filozofia, geografia; historyk, socjolog; krytyka, język; przedstawiciele, wyznawcy; forma, rodzaj; świat; w dziedzinie; w imię; z powodu religii
  • fascynacja, zainteresowanie religią
  • niechęć, podejście, powrót, stosunek; prawo do religii
  • walka; związek z religią
  • sprzeczny; związany z religią
  • religia głosi coś, odgrywała / odgrywa jakąś rolę, zabrania czegoś
  • potrzebować; dotyczący religii
  • poświęcony religii
  • głosić, wyznawać; porzucić; prześladować, zwalczać religię; praktykowanie, przyjęcie / przyjmowanie, rozumienie religii
  • odniesienie, odwołania, przywiązanie do religii
  • walczyć z religią
 • Cytaty

  [...] człowiek w religii szuka odpowiedzi na wszystkie trudne i podstawowe pytania swojego życia. Czeka na odpowiedź o sens cierpienia, fizycznego i moralnego, chce wiedzieć, co znaczy przemijanie i śmierć [...].

  źródło: NKJP: Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE: Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym, 2000

  Celem Milenijnego Światowego Szczytu Pokojowego była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób religia może zapobiec wojnom i wspomóc wysiłki ONZ w utrzymaniu pokoju na świecie.

  źródło: NKJP: Elżbieta Ringier: Nauka rozmawiania, Dziennik Polski - Świat , 2000-09-01

  Niezależnie od tego, jak kto globalnie ocenia rolę religii w historii ludzkości, chrześcijaństwo w pierwszych wiekach swego istnienia stanowiło, a i dziś pod wieloma względami stanowi, olbrzymią siłę twórczą.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

  Panu się wydaje, że religia powinna respektować zasady logiki Arystotelesa, wymagającej usuwania sprzeczności w rozumowaniu.

  źródło: NKJP: Jarosław Makowski: Kobiety uczą kościół, 2007

  [...] istotą religii jest relacja do Boga i do bliźniego.

  źródło: NKJP: Jan Paulas, Cezary Sękalski: Oni nas stworzyli, 2002

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  religia
  M:
  religie
  D:
  religii
  D neut:
  religii
  D char:
  religij
  C:
  religii
  C:
  religiom
  B:
  religię
  B:
  religie
  N:
  religią
  N:
  religiami
  Ms:
  religii
  Ms:
  religiach
  W:
  religio
  W:
  religie
  Zwykle lp
 • Pochodzenie

  z łac. religiō 'wzgląd, wątpliwość, skrupuł'; 'szcunek, pobożność; bogobojność (znaczenia metonimiczne: 'obrzędy religijne, służba boża; rzecz święta, przedmiot kultu)'; 'świętość, nietykalność'
  Od: religere : religare (?) 'wiązać ponownie, łączyć mocno'

CHRONOLOGIZACJA:
SKN: reliia
SJPXVII
STR
SL
SWil: religja
SJPWar: religja
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP