• Definicja

  zebranie specjalistów oraz innych osób zainteresowanych jakąś tematyką, połączone z referatami i dyskusjami

 • Wymowa

  [seminarjum]

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Działalność intelektualna człowieka
  arrow down
  działalność naukowa

  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA
  arrow down
  Praca
  arrow down
  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe

 • Relacje znaczeniowe

  hiperonimy: zebranie

 • Połączenia
  • międzynarodowe; małe; pierwsze seminarium; liczne; bezpłatne seminaria; seminarium naukowe, szkoleniowe, warsztatowe; robocze; tematyczne; biznesowe, historyczne, gospodarcze, literackie, poetyckie, sportowe; poświęcone czemuś, zatytułowane jakoś
  • seminarium bibliotekarzy, nauczycieli
  • seminaria dla lekarzy, dla młodzieży, dla nauczycieli, dla pracowników, dla przedsiębiorców; seminarium z ekonomii
  • seminarium na temat jakiś
  • seminarium pod hasłem jakimś
  • seminaria i koncerty, seminaria i konferencje (naukowe), seminaria i kursy, seminaria i pokazy, seminaria i prezentacje, seminaria i sympozja, seminaria i szkolenia, seminaria i wykłady; kongresy i seminaria, spotkania i seminaria; sesje (plenarne) i seminaria, zjazdy i seminaria
  • organizator; gość, uczestnicy; cel, program, temat, tematyka; zakończenie seminarium; cykl seminariów
  • materiały z seminarium
  • dyskusja na seminarium; uczestnictwo, udział w seminarium
  • obecny na seminarium
  • seminarium rozpocznie się, odbyło/odbywało się, trwa, zakończy się; seminaria towarzyszą imprezom, targom, wystawom...
  • poprowadzić seminarium; organizować, przygotowywać, urządzać, zaplanować, zorganizować; prowadzić seminaria
  • być, spotkać się; zapraszać kogoś; wygłosić prelekcję, referat, wykład...; przedstawić analizę, badania na seminarium; uczestniczyć w seminariach
 • Cytaty

  Przez pięć dni trwał Turniej Recytatorów i Śpiewających Poezję [...], urządzono kilka wystaw książkowych i kiermasz oraz seminarium literackie z udziałem m.in. Piotra Sommera i Bohdana Zadura.

  źródło: NKJP: Wanda Zwinogrodzka: Obudzić miasto, Gazeta Wyborcza,1992-06-29,

  Coraz popularniejsze w USA, ale także w Europie stają się kursy i seminaria hakerskie. Organizowane przez wyspecjalizowane szkoły [...] mają służyć lepszej ochronie danych w biznesie i kształceniu wśród pracowników umiejętności tworzenia skuteczniejszych zabezpieczeń.

  źródło: NKJP: Komputer, Dziennik Polski, 2000-10-31

  W Urzędzie Gminy Tarnów rozpoczęło się wczoraj czterodniowe seminarium dla przedsiębiorców. Odbywa się pod hasłem „Unia Europejska - dylematy, wyzwania i szanse”.

  źródło: NKJP: (RAF): Szkolenie przedsiębiorców, Dziennik Polski, 2000-07-06

  Targom towarzyszą liczne seminaria i wykłady, a także konkurs na najlepszy wyrób zaprezentowany na imprezie.

  źródło: NKJP: Wszystko o drogach i poboczach, Dziennik Polski, 1998-03-27

  Uczniowie przez dwa miesiące pracowali nad projektami dotyczącymi działalności gospodarczej i uczestniczyli w seminariach „Własna firma - jak to się robi?”.

  źródło: NKJP: Juniorki Biznesu, Dziennik Polski, 2002-03-27

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  seminarium
  M:
  seminaria
  D:
  seminarium
  D:
  seminariów
  C:
  seminarium
  C:
  seminariom
  B:
  seminarium
  B:
  seminaria
  N:
  seminarium
  N:
  seminariami
  Ms:
  seminarium
  Ms:
  seminariach
  W:
  seminarium
  W:
  seminaria
 • Składnia

  bez ograniczeń+seminarium+
  (KOGO)
  bez ograniczeń+seminarium+
  (JAKIE)

 • Pochodzenie

  internac.
  ang.  seminar,
  fr. séminaire,
  niem.  Seminare
  z łac. sēminārium  'szkółka roślin, rozsadnik' > 'zalążek, źródło czegoś'
  < sēmen, sēminis 'nasienie; płód, zarodek; zarzewie'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII: seminaryjum
SL: seminarjum
SWil: seminarjum
SJPWar: seminarjum
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP