• Definicja

  mówiący sądzi, że to, co zostało powiedziane nie oddaje adekwatnie tego, o czym mowa; aby dobrze opisać dany stan rzeczy, trzeba użyć określenia mocniejszego

 • Noty o użyciu

  przywoływane wyrażenie może być wprowadzane przez że: mało powiedzieć, że _, _;

 • Kategoria znaczeniowa
  wykładnik doboru wyrażenia
 • Relacje znaczeniowe

  (quasi) synonimy: mało II (quasi) antonimy: dosyć IIdość III

 • Cytaty

  Ale nikogo już potem nie naśladowano tak, jak Kochanowskiego. Mało powiedzieć: naśladowano! Kochanowski stał się powszechną własnością następców.

  źródło: NKJP: Jerzy Ziomek: Renesans, 1973

  Churchill: „Pan nie jest zadowolony z konferencji jałtańskiej? Anders: Mało powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Uważam, że stało się wielkie nieszczęście.

  źródło: NKJP: Eugeniusz Duraczyński: Rząd polski na uchodźstwie1939-1345 : organizacja, personalia, polityka, 1993

  A więc nie lubisz Brahmsa? Mało powiedzieć: lubię. Kocham Brahmsa.

  źródło: NKJP: Jarosław Iwaszkiewicz: Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, 2010

 • Odmiana
  część mowy:  komentarz metatekstowy
  mało tylko w st. równym
 • Składnia

  mało powiedzieć _, _
  Pozycja I: wyrażenie przywołane z poprzedzającej wypowiedzi;
  w obu pozycjach wyrażenia równoważne funkcjonalnie
  szyk: wewnętrzny: stały
  zewnętrzny: stała antepozycja względem wprowadzanego wyrażenia; zmienny względem wyrażenia konkurencyjnego; obligatoryjny poprzedzający kontekst

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2018