sekwestracja płuca

sekwestracja płucna

 • Definicja
  med. 

  wada rozwojowa płuc, która polega na braku połączenia tkanki płucnej z drzewem oskrzelowym

 • Warianty
  • sekwestracja płucna
 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA
  arrow down
  Choroby i ich leczenie
  arrow down
  rodzaje chorób

 • Cytaty

  Jest to rzadka wada występująca częściej u chłopców i dotycząca głównie lewego, a w następnej kolejności prawego górnego płata. Podobnie jak poprzednia, bywa zaliczana do grupy wad typu sekwestracji płuca, a więc odłączenia się części o budowie patologicznej od tej o budowie prawidłowej.

  źródło: NKJP: Andrzej Piotrowski: Niewydolność oddechowa noworodków - zapobieganie i leczenie, 1995

  Rozpoznanie sekwestracji płuca jest jednoznacznym wskazaniem do leczenia operacyjnego.

  źródło: Internet: nfoprogres.pl/rozpoznanie-sekwestracji-pluca

  Sekwestracja płucna to druga co do częstości wrodzona wada układu oddechowego. Dochodzi w niej do wytworzenia nieprawidłowej tkanki zlokalizowanej w obrębie płuc lub poza nimi.

  źródło: Internet: pediatria.mp.pl/choroby

 • Odmiana
  typ frazy: fraza rzeczownikowa
  ż, odmienny: sekwestracja Zwykle lp 
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2018