duchowny I

rzeczownik

 • Definicja

  osoba zajmująca się głównymi czynnościami kultowymi jakiejś religii, zgodnie z przepisami religijnymi przygotowana do tego i przeciwstawiona osobom świeckim

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Religia – kościół
  arrow down
  osoby związane z religią i kościołem

 • Relacje znaczeniowe

  antonimy: laik

 • Połączenia
  • bizantyjscy, chrześcijańscy, islamscy, katoliccy, muzułmańscy, szyiccy; amerykańscy, niemieccy, polscy, serbscy, ukraińscy; wybitni; wyżsi; liczni; inni, nasi; niektórzy, wszyscy duchowni; greckokatolicki, luterański, prawosławny, protestancki, unicki; angielski, czeski, francuski, włoski; były, przyszły; zwykły; kontrowersyjny; znajomy, znany; młody, emerytowany, zmarły duchowny
  • duchowni i członkowie wspólnot klasztornych, zakonów, diakonatów..., duchowni i politycy, duchowni i świeccy, duchowni i wierni, duchowni i wolontariusze, duchowni i zakonnicy
  • obecność, śmierć duchownego; działalność, funkcja; grono, grupa, liczba; domy; prześladowania; ubezpieczenie (społeczne, zdrowotne) utrzymanie; z udziałem duchownych
  • w stosunku do duchownych
  • kontakty, spotkania z duchownymi
  • duchowny opiekuje się kimś, udziela ślubu; podkreśla, powiedział, tłumaczy, twierdzi coś; duchowni mówią coś
  • dotyczący duchownych
  • zabronić / zabraniać czegoś, zapewniać coś, zezwalać na coś duchownym
  • internować, kształcić, wyświęcać duchownych
  • być, zostać duchownym
  • zwrócić się / zwracać się do duchownych
  • na rzecz duchownych
 • Cytaty

  Biskupi polscy dostrzegają wagę posługi świeckich w Kościele i wzywają wszystkich: duchownych i świeckich do podjęcia świadectwa o Bogu w codziennym życiu: w rodzinie, w zakładzie pracy, w urzędach, szkołach, biurach, na ulicy.

  źródło: NKJP: Małgorzata Duda: Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej, 2002

  Jeśli na uczcie obecny był duchowny, to przed zajęciem przez biesiadników miejsc odmawiał krótką modlitwę. W domach protestanckich było to regułą, z tym że funkcję księdza pełnił zazwyczaj gospodarz domu.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba (red.): Obyczaje w Polsce : od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa, 2004

  Przed pomnikiem modlić się będą duchowni czterech wyznań: katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-augsburskiego.

  źródło: NKJP: Tomasz Patora, Piotr Wesołowski: Rocznica Powstania Warszawskiego, Gazeta Wyborcza,1996-07-30

  Biskupi, w myśl postanowień soborowych, powinni zakładać seminaria, czyli szkoły kształcące duchownych, i przeprowadzać regularne wizytacje parafii.

  źródło: NKJP: Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, 1994

  W ostatnich latach bardzo zwiększyła się liczba duchownych studiujących w Rzymie na różnych uczelniach - papieskich lub zakonnych.

  źródło: NKJP: Marek Borucki: Polacy w Rzymie : od czasów Mieszka I do Jana Pawła II, 1995

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  duchowny
  M ndepr:
  duchowni
  M depr:
  duchowne
  D:
  duchownego
  D:
  duchownych
  C:
  duchownemu
  C:
  duchownym
  B:
  duchownego
  B:
  duchownych
  N:
  duchownym
  N:
  duchownymi
  Ms:
  duchownym
  Ms:
  duchownych
  W:
  duchowny
  W ndepr:
  duchowni
  W depr:
  duchowne
 • Pochodzenie

  Zob. duchowny II

CHRONOLOGIZACJA:
Bor
SKN
SJPXVII
STR
SWil
SJPSz
SJPDun
ISJP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2013