Wstęp

Słownik ten jest opracowywany przez zespół językoznawców z Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale przedstawicieli innych polskich ośrodków naukowych. Jego celem jest udostępnienie szerokim rzeszom odbiorców możliwie wyczerpującego opisu polskiej leksyki, ujętego w ramy teoretyczne wypracowane przez polskich lingwistów na przełomie XX i XXI wieku, zgodnego ze standardami współczesnej leksykografii światowej.

Do sierpnia 2018 roku opracowano hasła obejmujące kilkadziesiąt tysięcy wyrazów współczesnego języka polskiego, a także związki frazeologiczne i wybrane przysłowia. Prace nad powiększaniem słownika trwają, nowe hasła są publikowane sukcesywnie, aktualizuje się także hasła starsze, dodając do nich świeżo powstałe znaczenia. Mamy nadzieję, że w perspektywie obejmie on całe współcześnie używane polskie słownictwo.