lituanizm

 • jęz.  wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa, które są zapożyczone z języka litewskiego lub na nim wzorowane
 • [litu-anism] lub [litu-anizm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

 • hiperonimy:  zapożyczenie
 • A w moim biednym, niezamożnym stękaniu oprócz tych wszystkich grzechów jeszcze skrzeknie często gęsto jakiś lituanizm, zaskowyczy znienacka białoruskość.

  źródło: NKJP: (xx): Matura z języka polskiego, Dziennik Bałtycki, 2002-12-12

  Dzisiaj mamy najnowszą warstwę lituanizmów, które dotyczą życia społecznego, czyli np. nazwy urzędów, środków płatniczych [...].

  źródło: Internet: wiedzabezbarier.eu

  Lituanizmu tego (odžagaras) używało się w Wilnie i okolicach przede wszystkim jako nazwy suchych gałęzi, a więc chrustu nadającego się na rozpałkę.

  źródło: Internet: Andrzej Franaszek: Miłosz. Biografia, 2011, books.google.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. lituanizm
  lituanizmy
  D. lituanizmu
  lituanizmów
  C. lituanizmowi
  lituanizmom
  B. lituanizm
  lituanizmy
  N. lituanizmem
  lituanizmami
  Ms. lituanizmie
  lituanizmach
  W. lituanizmie
  lituanizmy

 • ang. lithuanism

  fr. lithuanisme

  niem. Lithuanismus

  z łac. śred. Lithuania 'Litwa'

CHRONOLOGIZACJA:
1875, Józefa Kamocka, Teoryja stylu polskiego, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2021