anarchokapitalizm

 • polit.  ideologia głosząca, że należy zlikwidować system państwowy i zastąpić go systemem, w którym istnieje wyłącznie własność prywatna i wolny rynek
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

 • synonimy:  akap
  ankap
  hiperonimy:  kapitalizm
 • [...] drugi opowiadał się za swoistą formą anarchizmu, a mianowicie anarchokapitalizmem, w którym państwu nie pozostaje już żadna rola do wypełnienia poza ewentualnie zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

  źródło: Andrzej Szahaj: Nieunikniony powrót polityki, „Rzeczpospolita”, 25-04-2020 (rp.pl)

  W anarchokapitalizmie zapewnianiem bezpieczeństwa, tworzeniem prawa i rozstrzyganiem sporów zajmowałyby się nie instytucje państwowe (te zostałyby zlikwidowane), ale prywatne, konkurujące ze sobą o względy klienta firmy.

  źródło: Stanisław Wójtowicz: Anarchokapitalizm, czyli czy możemy obyć się bez państwa?, NAUKA, 4/2017 (cejsh.icm.edu.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. anarchokapitalizm
  anarchokapitalizmy
  D. anarchokapitalizmu
  anarchokapitalizmów
  C. anarchokapitalizmowi
  anarchokapitalizmom
  B. anarchokapitalizm
  anarchokapitalizmy
  N. anarchokapitalizmem
  anarchokapitalizmami
  Ms. anarchokapitalizmie
  anarchokapitalizmach
  W. anarchokapitalizmie
  anarchokapitalizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1973, Encyklopedia katolicka, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021