bohemizm

 • jęz.  wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa, które są zapożyczone z języka czeskiego lub wzorowane na nim
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

 • synonimy:  czechizm
  hiperonimy:  zapożyczenie
 • [...] na Śląsku od wieków „ożarty” znaczy tyle, co „pijany”. Jest to jeden z wielu bohemizmów (czeskie ożrat se - „upić się”) [...].

  źródło: NKJP: Jan Miodek: O Śląsku, Wiedza i Życie, 1998

  W okresie chorwackiego odrodzenia narodowego Chorwaci wzbogacali swoje słownictwo m.in. poprzez wprowadzanie zapożyczeń czeskich. W tym czasie przejęto około pięciuset bohemizmów, jednak większość z nich miała charakter efemeryczny.

  źródło: NKJP: Zofia Teresa Orłoś: Czeskie odrodzenie narodowe i językowe, 2000

  Podsumowując zagadnienie stosunku „Psałterza krakowskiego” wobec wzorów czeskich, stwierdzić należy, iż jego tłumacz niewątpliwie posługiwał się pomocniczo czeskimi translacjami. Korzystał z nich jednak w sposób krytyczny, a nie niewolniczy, o czym świadczy chociażby usuwanie obcych polszczyźnie bohemizmów obecnych w przekładach polskich poprzedników (casus: kazany).

  źródło: NKJP: Ewa Woźniak: Słownictwo i frazeologia Psałterza Krakowskiego (1532) na tle ówczesnych przekładów biblijnych, 2002

  [...] bohemizmy XV wieku miały przeważnie charakter książkowy – dostawały się do polskich tekstów po części mechanicznie [...].

  źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie, 1960 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. bohemizm
  bohemizmy
  D. bohemizmu
  bohemizmów
  C. bohemizmowi
  bohemizmom
  B. bohemizm
  bohemizmy
  N. bohemizmem
  bohemizmami
  Ms. bohemizmie
  bohemizmach
  W. bohemizmie
  bohemizmy

 • Od: Bohemia - łacińskiej nazwy Czech.

CHRONOLOGIZACJA:
1896, Aleksander Czechowski, Samuela ze Skrzypny Twardowskiego "Miscellanea Selecta", polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022