palatalnie

 • jęz.  tak, że podczas mówienia środek języka zbliża się do podniebienia twardego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  mówienie

 • synonimy:  miękko
  antonimy:  twardo
  • artykułować, realizować, wymawiać palatalnie
 • [...] w języku rosyjskim do dnia dzisiejszego č jest wymawiane palatalnie, w przeciwieństwie do š, ž.

  źródło: Antoni Furdal: Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego, 1961 (books.google.pl)

  [...] w dobie staropolskiej [...] polska spółgłoska l była realizowana tak palatalnie, jak jest do dziś w języku rosyjskim.

  źródło: Stefan Warchoł: Interferencje językowe na różnych obszarach słowiańszczyzny, 1989 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1880, Szymon Matusiak, Gwara lasowska w okolicy Tarnobrzega, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2022