chrzęszczeć

częściej chrzęścić

 • być źródłem dźwięku, jaki wydają łamiące się lub ocierające się o siebie twarde przedmioty
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  dźwięki

 • Wypalona słonecznym żarem ziemia chrzęszczała pod moimi stopami.

  źródło: Internet: niewypowiedzianehistoryje.wordpress.com

  Tak samo, jeżeli pokruszysz świeżą bułkę, to nie będzie chrzęszczała, ale jeżeli masz bułkę tartą, to może trochę chrzęścić.

  źródło: Internet: hyperreal.info

  Szli w tak ścisłej gromadzie, że ocierali się wzajemnie ramionami, ale tylko żwir chrzęszczał pod skórą sandałów, żadne słowo nie obniżyło wysoko wspiętej ciszy.

  źródło: Jan Parandowski: Pisma wybrane, tom 1, 1955 (books.google.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chrzęszczę
  chrzęszczymy
  2 os. chrzęszczysz
  chrzęszczycie
  3 os. chrzęszczy
  chrzęszczą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chrzęszczałem
  +(e)m chrzęszczał
  chrzęszczałam
  +(e)m chrzęszczała
  chrzęszczałom
  +(e)m chrzęszczało
  chrzęszczeliśmy
  +(e)śmy chrzęszczeli
  chrzęszczałyśmy
  +(e)śmy chrzęszczały
  2 os. chrzęszczałeś
  +(e)ś chrzęszczał
  chrzęszczałaś
  +(e)ś chrzęszczała
  chrzęszczałoś
  +(e)ś chrzęszczało
  chrzęszczeliście
  +(e)ście chrzęszczeli
  chrzęszczałyście
  +(e)ście chrzęszczały
  3 os. chrzęszczał
  chrzęszczała
  chrzęszczało
  chrzęszczeli
  chrzęszczały

  bezosobnik: chrzęszczano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę chrzęszczał
  będę chrzęszczeć
  będę chrzęszczała
  będę chrzęszczeć
  będę chrzęszczało
  będę chrzęszczeć
  będziemy chrzęszczeli
  będziemy chrzęszczeć
  będziemy chrzęszczały
  będziemy chrzęszczeć
  2 os. będziesz chrzęszczał
  będziesz chrzęszczeć
  będziesz chrzęszczała
  będziesz chrzęszczeć
  będziesz chrzęszczało
  będziesz chrzęszczeć
  będziecie chrzęszczeli
  będziecie chrzęszczeć
  będziecie chrzęszczały
  będziecie chrzęszczeć
  3 os. będzie chrzęszczał
  będzie chrzęszczeć
  będzie chrzęszczała
  będzie chrzęszczeć
  będzie chrzęszczało
  będzie chrzęszczeć
  będą chrzęszczeli
  będą chrzęszczeć
  będą chrzęszczały
  będą chrzęszczeć

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chrzęszczmy
  2 os. chrzęszcz
  chrzęszczcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chrzęszczałbym
  bym chrzęszczał
  chrzęszczałabym
  bym chrzęszczała
  chrzęszczałobym
  bym chrzęszczało
  chrzęszczelibyśmy
  byśmy chrzęszczeli
  chrzęszczałybyśmy
  byśmy chrzęszczały
  2 os. chrzęszczałbyś
  byś chrzęszczał
  chrzęszczałabyś
  byś chrzęszczała
  chrzęszczałobyś
  byś chrzęszczało
  chrzęszczelibyście
  byście chrzęszczeli
  chrzęszczałybyście
  byście chrzęszczały
  3 os. chrzęszczałby
  by chrzęszczał
  chrzęszczałaby
  by chrzęszczała
  chrzęszczałoby
  by chrzęszczało
  chrzęszczeliby
  by chrzęszczeli
  chrzęszczałyby
  by chrzęszczały

  bezosobnik: chrzęszczano by

  bezokolicznik: chrzęszczeć

  imiesłów przysłówkowy współczesny: chrzęszcząc

  gerundium: chrzęszczenie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: chrzęszczący

  odpowiedniki aspektowe: chrzęstnąć, chrzęsnąć, chrząstnąć, chrząsnąć

 • bez ograniczeń + chrzęszczeć +
  (GDZIE)
 • Wyrażenie dźwiękonaśladowcze

CHRONOLOGIZACJA:
1579, SPXVI
W postaci: chrzęścieć
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2022