autocenzuralnie

 • książk.  w sposób polegający na tym, że ktoś kontroluje własne wypowiedzi, teksty czy dzieła artystyczne, aby wyeliminować z nich treści, które są z jakiegoś powodu niepożądane
 • [au-tocenzuralnie]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

 • Przytłaczająca większość mass mediów autocenzuralnie skreśliła wszelką wzmiankę o rocznicy, podczas gdy PRL lat 80. już o 11 listopada pamiętała.

  źródło: Dziś, 1997 (books.google.pl)

  [...] autocenzuralnie pominęłam co pikantniejsze szczegóły [...], nie czekając, aż do pełnienia misji prasowych cenzorów poczują się powołane kolejne szacowne gremia.

  źródło: Romana Hyszko: Żeby się pięknie róznić?, Rzecz Krotoszyńska, 1992 (docplayer.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1986, Pomerania, nr 6, home.umk.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2022