oratorsko

 • książk.  w zakresie sztuki pięknego przemawiania
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  określenia człowieka ze względu na jego działalność intelektualną


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  mówienie

 • W oratorsko znakomitym przemówieniu przekonał on większość delegatów, którzy zdecydowali, by włączyć tę koncepcję jako jedną z trzech części aneksu [...] do programu Związku.

  źródło: NKJP: Waldemar Kuczyński: Burza nad Wisłą: dziennik 1980-1981, 1981

  Ale dzisiaj, po wysłuchaniu tych poniekąd niezrozumiałych dla mnie, retorycznie pięknych, oratorsko wspaniałych mów sejmowych, zwracam się do pana marszałka Sejmu i do 460 wspaniałych i szlachetnych Polek i Polaków III Rzeczypospolitej - my nie jesteśmy ˝oni˝, lecz ˝my˝.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 18.12.1991

  Wystąpienie M. [...] przeciw nacjonalizacji mienia PZPR, choć jed­na z jego najbardziej udanych oratorsko wypowiedzi, wywołało bardzo ostre sprzeciwy w wielu środowiskach solidarnościowych.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: przysłówek

 • Od: orator

CHRONOLOGIZACJA:
1638, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023