polderowy

 • geogr.  związany z polderami
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  rolnictwo


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  ukształtowanie terenu

  • kanał, system, teren, zbiornik polderowy; wały polderowe
 • [...] jeśli mieszkańcy nie chcą się wyprowadzić, nie wolno przesiedlać ich na siłę. Należałoby zawrzeć społeczny pakt, uznać teren za polderowy i nauczyć ludzi, jak żyć, co robić w razie konieczności ewakuacji, która może nastąpić za 200 lat albo wcale, bo powodzie nigdy nie wyrządzały tam wielkich strat.

  źródło: NKJP: Elżbieta Piersiakowa: Po co był ten pośpiech?, Dziennik Zachodni, 2004-09-13

  Obie gałęzie rzeki wyznaczają obszary polderowe międzyodrza o powierzchni 5200 ha, stanowiące zbiornik retencji powodziowej, również morskich wód cofkowych.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 87. posiedzenia Senatu RP część 2.2, wersja robocza, 4. kadencja

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. polderowy
  polderowy
  polderowy
  polderowe
  polderowa
  D. polderowego
  polderowego
  polderowego
  polderowego
  polderowej
  C. polderowemu
  polderowemu
  polderowemu
  polderowemu
  polderowej
  B. polderowego
  polderowego
  polderowy
  polderowe
  polderową
  N. polderowym
  polderowym
  polderowym
  polderowym
  polderową
  Ms. polderowym
  polderowym
  polderowym
  polderowym
  polderowej
  W. polderowy
  polderowy
  polderowy
  polderowe
  polderowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. polderowi
  polderowi
  polderowe
  polderowe
  D. polderowych
  polderowych
  polderowych
  polderowych
  C. polderowym
  polderowym
  polderowym
  polderowym
  B. polderowych
  polderowych
  polderowych
  polderowe
  N. polderowymi
  polderowymi
  polderowymi
  polderowymi
  Ms. polderowych
  polderowych
  polderowych
  polderowych
  W. polderowi
  polderowi
  polderowe
  polderowe
 • Rz + polderowy + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • Od: polder

CHRONOLOGIZACJA:
1864, Ziemianin. Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy, nr 8, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2023