nakłaniać

 • używając argumentów, starać się, żeby ktoś zdecydował się na coś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • nakłaniać córkę, klientów, kolegów, męża, obywateli, producentów, przyjaciółkę, rodzinę, rząd, samorządy, społeczeństwo, uczestników, żonę
  • nakłaniać do decyzji, do działania, do nauki, do nierządu, do odejścia, do podjęcia działań, do podpisania czegoś, do popełnienia czynu, do powrotu, do pracy, do przerwania czegoś, do przyjęcia czegoś, do rezygnacji, do samobójstwa, do składania fałszywych zeznań, do ucieczki, do ustępstw, do współpracy, do wyjazdu, do zabójstwa, do zakupu czegoś, do zaniechania czegoś, do zemsty, do zmiany decyzji, do zmiany wyznania
 • Oficerowie radzieccy nakłaniali Cholewę i towarzyszy do podjęcia rozmów z przybyłymi już do Lublina przedstawicielami Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

  źródło: KWSJP: Włodzimierz Kowalski: Zakręt '44, 1985

  Rozkazał mu podnieść modlitewnik i skinieniem nakłaniał do modlitwy.

  źródło: KWSJP: Bogdan Wojdowski: Chleb rzucony umarłym, 1971

  Kiedy wybuchła wojna, Massud nie miał jeszcze żony. Żył jak partyzancki pustelnik. Mułłowie nakłaniali go, by wziął sobie żonę z Pandższiru, dał przykład swoim partyzantom.

  źródło: KWSJP: Wojciech Jagielski: Modlitwa o deszcz, 2000

  Paryż nakłaniał Warszawę, aby w imię utrzymania eksportu polskiego do tych państw także dokonała dewaluacji złotego.

  źródło: KWSJP: Waldemar Michowicz: Historia dyplomacji polskiej, 1995

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nakłaniam
  nakłaniamy
  2 os. nakłaniasz
  nakłaniacie
  3 os. nakłania
  nakłaniają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nakłaniałem
  +(e)m nakłaniał
  nakłaniałam
  +(e)m nakłaniała
  nakłaniałom
  +(e)m nakłaniało
  nakłanialiśmy
  +(e)śmy nakłaniali
  nakłaniałyśmy
  +(e)śmy nakłaniały
  2 os. nakłaniałeś
  +(e)ś nakłaniał
  nakłaniałaś
  +(e)ś nakłaniała
  nakłaniałoś
  +(e)ś nakłaniało
  nakłanialiście
  +(e)ście nakłaniali
  nakłaniałyście
  +(e)ście nakłaniały
  3 os. nakłaniał
  nakłaniała
  nakłaniało
  nakłaniali
  nakłaniały

  bezosobnik: nakłaniano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę nakłaniał
  będę nakłaniać
  będę nakłaniała
  będę nakłaniać
  będę nakłaniało
  będę nakłaniać
  będziemy nakłaniali
  będziemy nakłaniać
  będziemy nakłaniały
  będziemy nakłaniać
  2 os. będziesz nakłaniał
  będziesz nakłaniać
  będziesz nakłaniała
  będziesz nakłaniać
  będziesz nakłaniało
  będziesz nakłaniać
  będziecie nakłaniali
  będziecie nakłaniać
  będziecie nakłaniały
  będziecie nakłaniać
  3 os. będzie nakłaniał
  będzie nakłaniać
  będzie nakłaniała
  będzie nakłaniać
  będzie nakłaniało
  będzie nakłaniać
  będą nakłaniali
  będą nakłaniać
  będą nakłaniały
  będą nakłaniać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nakłaniajmy
  2 os. nakłaniaj
  nakłaniajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nakłaniałbym
  bym nakłaniał
  nakłaniałabym
  bym nakłaniała
  nakłaniałobym
  bym nakłaniało
  nakłanialibyśmy
  byśmy nakłaniali
  nakłaniałybyśmy
  byśmy nakłaniały
  2 os. nakłaniałbyś
  byś nakłaniał
  nakłaniałabyś
  byś nakłaniała
  nakłaniałobyś
  byś nakłaniało
  nakłanialibyście
  byście nakłaniali
  nakłaniałybyście
  byście nakłaniały
  3 os. nakłaniałby
  by nakłaniał
  nakłaniałaby
  by nakłaniała
  nakłaniałoby
  by nakłaniało
  nakłanialiby
  by nakłaniali
  nakłaniałyby
  by nakłaniały

  bezosobnik: nakłaniano by

  bezokolicznik: nakłaniać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: nakłaniając

  gerundium: nakłanianie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: nakłaniający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: nakłaniany

  odpowiednik aspektowy: nakłonić

 • bez ograniczeń + nakłaniać +
  KOGO + do CZEGO
  bez ograniczeń + nakłaniać +
  KOGO + (że)by ZDANIE
 • Zob. kłonić

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2013