wpłacać

 • przekazywać jakąś sumę na konkretny cel
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  podatki, opłaty, świadczenia pieniężne

 • hiperonimy:  płacić
  • pracodawca; klient, nabywca; lokator, najemca; podatnik; członek czegoś, uczestnik czegoś; gmina, państwo; firma, spółdzielnia wpłaca coś; inwestorzy, mieszkańcy, pracownicy, rodzice wpłacają coś
  • wpłacać coś fiskusowi; gminie; bankowi, firmie
  • wpłacać gotówkę, pieniądze, środki; darowizny, datki, kaucję, podatek, wadium, zaliczkę; kwotę, należność; ratę, składki
  • wpłacać przelewem
  • wpłacać do banku, do spółdzielni, do urzędu skarbowego; do kasy; do budżetu, do funduszu, do skarbu państwa
  • wpłacać na fundusz, na konto, na książeczkę, na rachunek
  • wpłacać w kasie; w ratach; w terminie
  • wpłacać regularnie, systematycznie; miesięcznie, rocznie; dobrowolnie; jednorazowo
  • chcieć, móc, musieć wpłacać
  • wpłacać i wypłacać
 • Pierwsza suma, jaką wpłaca klient biorący auto w leasing, wynosi przeważnie ok. 20-50 proc. ceny.

  źródło: NKJP: Samochody służbowe, Gazeta Wyborcza, 1992-11-24

  [...] Schumacher przed wypadkiem wpłacał firmie ubezpieczeniowej miesięczną składkę w wysokości 600 tys. DM.

  źródło: NKJP: 8.333 marki za godzinę, Dziennik Polski, 1999-07-16

  [...] zarobki oraz pieniądze otrzymywane z renty Agnieszki młodzi systematycznie wpłacali do banku.

  źródło: NKJP: Alicja Fidrysiak: Uszczęśliwianie Julki, Tygodnik Ciechanowski, 2005-05-08

  Teraz, po kilku latach, bez myśli o ślubie, postanawiają uregulować wspólne finanse - wszystkie pieniądze wpłacają na wspólne konto.

  źródło: NKJP: Agnieszka Niezgoda, Ewa Winnicka: Kasa domowa, Polityka, 2003-12-06

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wpłacam
  wpłacamy
  2 os. wpłacasz
  wpłacacie
  3 os. wpłaca
  wpłacają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wpłacałem
  +(e)m wpłacał
  wpłacałam
  +(e)m wpłacała
  wpłacałom
  +(e)m wpłacało
  wpłacaliśmy
  +(e)śmy wpłacali
  wpłacałyśmy
  +(e)śmy wpłacały
  2 os. wpłacałeś
  +(e)ś wpłacał
  wpłacałaś
  +(e)ś wpłacała
  wpłacałoś
  +(e)ś wpłacało
  wpłacaliście
  +(e)ście wpłacali
  wpłacałyście
  +(e)ście wpłacały
  3 os. wpłacał
  wpłacała
  wpłacało
  wpłacali
  wpłacały

  bezosobnik: wpłacano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wpłacał
  będę wpłacać
  będę wpłacała
  będę wpłacać
  będę wpłacało
  będę wpłacać
  będziemy wpłacali
  będziemy wpłacać
  będziemy wpłacały
  będziemy wpłacać
  2 os. będziesz wpłacał
  będziesz wpłacać
  będziesz wpłacała
  będziesz wpłacać
  będziesz wpłacało
  będziesz wpłacać
  będziecie wpłacali
  będziecie wpłacać
  będziecie wpłacały
  będziecie wpłacać
  3 os. będzie wpłacał
  będzie wpłacać
  będzie wpłacała
  będzie wpłacać
  będzie wpłacało
  będzie wpłacać
  będą wpłacali
  będą wpłacać
  będą wpłacały
  będą wpłacać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wpłacajmy
  2 os. wpłacaj
  wpłacajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wpłacałbym
  bym wpłacał
  wpłacałabym
  bym wpłacała
  wpłacałobym
  bym wpłacało
  wpłacalibyśmy
  byśmy wpłacali
  wpłacałybyśmy
  byśmy wpłacały
  2 os. wpłacałbyś
  byś wpłacał
  wpłacałabyś
  byś wpłacała
  wpłacałobyś
  byś wpłacało
  wpłacalibyście
  byście wpłacali
  wpłacałybyście
  byście wpłacały
  3 os. wpłacałby
  by wpłacał
  wpłacałaby
  by wpłacała
  wpłacałoby
  by wpłacało
  wpłacaliby
  by wpłacali
  wpłacałyby
  by wpłacały

  bezosobnik: wpłacano by

  bezokolicznik: wpłacać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wpłacając

  gerundium: wpłacanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wpłacający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wpłacany

  odpowiednik aspektowy: wpłacić

 • Rzosobowy + wpłacać +
  CO + (KOMU)
  Rzosobowy + wpłacać +
  CO + (na CO)
  Rzosobowy + wpłacać +
  CO + (do CZEGO)
 • Zob. płacić

CHRONOLOGIZACJA:
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2011