niepełnoletni

 • taki, który jeszcze nie osiągnął wieku, w którym uzyskuje się pełnię praw obywatelskich i prawnie odpowiada się za swoje czyny
 • Używane często w znaczeniu 'niepełnoletni człowiek'.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia

  dorastanie i dojrzałość

 • sprzeczne:  pełnoletni
  • niepełnoletni chłopiec, syn, uczeń, uczestnik; niepełnoletnia osoba; młodzież; niepełnoletnie dzieci; dziewczęta
 • Jeżeli sprawca czynu jest osobą niepełnoletnią, konsekwencje i wszelkie koszty związane z akcją ratowniczą ponoszą opiekunowie.

  źródło: NKJP: Dagmara Pawelec: Żarty przez telefon, Głos Wielkopolski nr 18/8, 1998

  W imieniu uczniów niepełnoletnich wnioski składają rodzice/opiekunowie prawni.

  źródło: NKJP: Nabór wniosków o przyznanie stypendium, Rybnik.eu - Informator Miejski, 2009-09-18

  Niepełnoletnia matka nie posiada praw rodzicielskich, nie można jej więc ich odebrać. Po skończeniu 18 roku życia może zechcieć samodzielnie wychowywać swoje dziecko.

  źródło: NKJP: A. Dik, E. Halewska: Gdy dzieci rodzą dzieci, Nowiny Raciborskie nr 49, 2006-12-05

  Osoby, które mają dowód od niedawna, chętnie i z dumą go pokazują. Zazwyczaj pretensje mają w tej sytuacji osoby niepełnoletnie, często jest to już pierwszy sygnał dla sprzedawcy, że osoba nie ma 18 lat.

  źródło: NKJP: Elżbieta Wenzel: Czy sprzedawać alkohol nieletnim, 2008

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. niepełnoletni
  niepełnoletni
  niepełnoletni
  niepełnoletnie
  niepełnoletnia
  D. niepełnoletniego
  niepełnoletniego
  niepełnoletniego
  niepełnoletniego
  niepełnoletniej
  C. niepełnoletniemu
  niepełnoletniemu
  niepełnoletniemu
  niepełnoletniemu
  niepełnoletniej
  B. niepełnoletniego
  niepełnoletniego
  niepełnoletni
  niepełnoletnie
  niepełnoletnią
  N. niepełnoletnim
  niepełnoletnim
  niepełnoletnim
  niepełnoletnim
  niepełnoletnią
  Ms. niepełnoletnim
  niepełnoletnim
  niepełnoletnim
  niepełnoletnim
  niepełnoletniej
  W. niepełnoletni
  niepełnoletni
  niepełnoletni
  niepełnoletnie
  niepełnoletnia
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. niepełnoletni
  niepełnoletni
  niepełnoletnie
  niepełnoletnie
  D. niepełnoletnich
  niepełnoletnich
  niepełnoletnich
  niepełnoletnich
  C. niepełnoletnim
  niepełnoletnim
  niepełnoletnim
  niepełnoletnim
  B. niepełnoletnich
  niepełnoletnich
  niepełnoletnich
  niepełnoletnie
  N. niepełnoletnimi
  niepełnoletnimi
  niepełnoletnimi
  niepełnoletnimi
  Ms. niepełnoletnich
  niepełnoletnich
  niepełnoletnich
  niepełnoletnich
  W. niepełnoletni
  niepełnoletni
  niepełnoletnie
  niepełnoletnie
 • Zob. pełnoletni

CHRONOLOGIZACJA:
1848, B.F. Trentowski, "Przedburza polityczna", books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2018