funkcjonariusz

 • urzęd.  pracownik jakichś służb państwowych
 • Używane także potocznie w odniesieniu do osób pełniących najważniejsze funkcje w różnych organizacjach, np. partiach politycznych.

 • [fuŋkcjonarjusz] lub [funkcjonarjusz]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  policja i inne służby mundurowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

  • etatowy; szeregowy, wysoki; wyróżniony, zasłużony; były, dawny, nowy, przyszły; wieloletni; młody; ranny, zaginiony, zmarły; miejscowy, zagraniczny; hitlerowski, sowiecki funkcjonariusz; umundurowani, uzbrojeni; gorliccy, krakowscy, tucholscy... funkcjonariusze; funkcjonariusz gminny, państwowy, rządowy, samorządowy; kościelny, więzienny, wojskowy; komunistyczny, partyjny; mundurowy; publiczny
  • funkcjonariusz Inspekcji Celnej, Izby Celnej, Urzędu Ochrony Państwa...; ABW, BOR, CBŚ...; drogówki, milicji, policji, ruchu drogowego, jakichś służb, straży; aparatu bezpieczeństwa, organów bezpieczeństwa, sił bezpieczeństwa; administracji, pożarnictwa, więziennictwa, wymiaru sprawiedliwości; bezpieki, gestapo; wywiadu; ministerstwa, państwa, rządu, samorządu, władzy; jednostki, komendy, komisariatu, oddziału, pionu, resortu, sekcji, wydziału; bezpieczeństwa, porządku, prawa, prewencji
  • funkcjonariusze z drogówki, z patrolu; z jakiejś jednostki, z jakiejś kompanii, z jakichś oddziałów, z jakiejś sekcji, z jakiegoś wydziału; z Biura Spraw Wewnętrznych, z Komendy Powiatowej Policji; z KMP, z KPP
  • funkcjonariusze z bronią, z psem
  • funkcjonariusze na motocyklach; na służbie; funkcjonariusz w cywilu; w stopniu generała; funkcjonariusze w kamizelkach kuloodpornych, w kominiarkach, w mundurach; w służbie kandydackiej, w służbie przygotowawczej
  • funkcjonariusz i członkowie jego rodziny; funkcjonariusze i agenci, funkcjonariusze i eksperci, funkcjonariusze i pracownicy, funkcjonariusze i prokuratorzy, funkcjonariusze i sędziowie, funkcjonariusze i strażnicy, funkcjonariusze i urzędnicy, funkcjonariusze i współpracownicy, funkcjonariusze i żołnierze; antyterroryści i funkcjonariusze, celnicy i funkcjonariusze, milicjanci i funkcjonariusze, policja i funkcjonariusze, policjanci i funkcjonariusze, strażacy i funkcjonariusze, wojsko i funkcjonariusze
  • status; przełożony funkcjonariusza; praca, służba; akcja, czynności, dyżury, działania, interwencje, patrol; obowiązki; ochrona; odpowiedzialność; etaty; uprawnienia; emerytury, pensje, płace, renty, uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy
  • emerytury, nagrody, odprawy, pensje, składki, świadczenia, uposażenia, wynagrodzenia, zapomogi; etaty dla funkcjonariuszy; informacja od funkcjonariuszy; korupcja wśród funkcjonariuszy
  • przestępstwa, śledztwo przeciwko funkcjonariuszom
  • atak, napad, napaść, zamach; kandydat na funkcjonariusza; skargi na funkcjonariuszy
  • nadzór nad funkcjonariuszem; kontakt, rozmowa, spotkanie; współpraca z funkcjonariuszami
  • wdowa po funkcjonariuszu
  • funkcjonariusz pełni służbę; funkcjonariusze czuwają nad czymś, dyżurują, patrolują, pilnują; poszukują kogoś; prowadzą sprawę, uczestniczą w akcji; aresztowali kogoś, ujęli kogoś, zatrzymali kogoś; zabezpieczyli coś; wkroczyli gdzieś; ustalili coś, wpadli na trop, znaleźli kogoś/coś
  • nakazać coś, polecić coś, zabraniać czegoś, zezwolić na coś; pomagać; grozić, ubliżać; tłumaczyć coś; podziękować funkcjonariuszom
  • odwołać, zwolnić funkcjonariusza; wezwać/wzywać, wysłać; informować, poinformować, powiadomić, zawiadomić; przekupić; obrażać, znieważyć; atakować, bić, pobić, rozjechać, uderzyć, zaatakować; wpaść w ręce funkcjonariuszy; oddelegowanie, przeniesienie; aresztowanie, ukaranie; mianowanie funkcjonariusza
  • zwrócić się do funkcjonariusza
  • napaść, rzucić się na funkcjonariusza; zadzwonić po funkcjonariuszy; eskortowany, konwojowany, otoczony, pilnowany; obserwowany, poszukiwany, śledzony; odnaleziony, złapany, znaleziony; aresztowany, zatrzymany; kontrolowany, legitymowany, przesłuchiwany; pobity, postrzelony, zamordowany, zastrzelony przez funkcjonariuszy; podawać się za funkcjonariusza
  • porozmawiać, rozmawiać, skontaktować się, spotkać się; współpracować z funkcjonariuszami
 • [...] funkcjonariusz policji dawał baczenie, czy nie dzieje się coś podejrzanego przed budynkiem klubu, w którym spotykali się towarzysko państwowi dygnitarze [...].

  źródło: NKJP: Stanisław Milewski: Ciemne sprawy międzywojnia, 2002

  Pięciu bandytów z grupy zajmującej się handlem bronią, narkotykami i wymuszaniem haraczu [...] aresztowali funkcjonariusze XX Wydziału Centralnego Biura Śledczego.

  źródło: NKJP: Wojciech Wójcik: Gangsterzy pod kluczem, Dziennik Polski, 2002-07-16

  Na trop oszustów wpadli funkcjonariusze zespołu do walki z przestępczością gospodarczą lubińskiej komendy oraz pracownicy działu bezpieczeństwa portalu internetowego Allegro.

  źródło: NKJP: Nie są anonimowi nawet w kafejce, Dziennik Internautów, 2005-01-31

  [...] zarządzenie prezydenta z 1965 r. zakazuje funkcjonariuszom rządu federalnego wykorzystywania informacji, jakie posiadają z tytułu pracy dla rządu, w celu zwiększania swoich prywatnych zysków.

  źródło: NKJP: Jacek Kalabiński: NSDD 32 czyli USA dla „S”?, Gazeta Wyborcza, 1992-02-24

  Uczniowie oraz personel szkoły [...] mieli również okazję oglądać profesjonalizm przybyłych na miejsce funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

  źródło: NKJP: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska: „Ewakuacja” w ZSP w Samostrzelcu, Nakielski Czas, 2002-05-21

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. funkcjonariusz
  funkcjonariusze
  ndepr
  funkcjonariusze
  depr
  D. funkcjonariusza
  funkcjonariuszy
  C. funkcjonariuszowi
  funkcjonariuszom
  B. funkcjonariusza
  funkcjonariuszy
  N. funkcjonariuszem
  funkcjonariuszami
  Ms. funkcjonariuszu
  funkcjonariuszach
  W. funkcjonariuszu
  funkcjonariusze
  ndepr
  funkcjonariusze
  depr
 • bez ograniczeń + funkcjonariusz +
  (CZEGO)
 • internac.

  ang. functionary

  fr. fonctionnaire

  niem. Funktionär

  Zob. funkcja

CHRONOLOGIZACJA:
1862, Gazeta Narodowa, nr 59, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2020