błagać

 • prosić o coś bardzo mocno i pokornie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • hiperonimy:  prosić
  • lud błaga
  • błagać litości, pomocy
  • błagać matkę, ojca; papieża; policjantów, urzędników; Boga, bogów, Pana
  • błagać o jałmużnę; o pomoc, o ratunek; o przebaczenie, o rozgrzeszenie, o wybaczenie; o litość, o łaskę, o miłosierdzie; o życie
  • błagać z płaczem
  • błagać !?pokornie; w duchu
  • błagać i prosić; płakać i błagać, przepraszać i błagać
 • Często myślał o młodym Niemcu, który żołnierza rosyjskiego błagał o życie. Klęknął przy nim, ręce złożył jak do modlitwy.

  źródło: NKJP: Violetta Polak: Półtora miliona za żołnierza, Gazeta Wyborcza, 1993-11-15

  Gardził wtedy Niemcami i tymi, którzy skomląc żałośnie [...], błagali o łaskę śmiejącego się strażnika.

  źródło: NKJP: Bogdan Wojdowski: Chleb rzucony umarłym, 1975

  Kiedyś w nocy złapano w wiosce dwóch rosyjskich żołnierzy, którzy próbowali okraść sklep. Błagali, żeby ich nie wydawać partyzantom z gór w niewolę, mówili, że głodują.

  źródło: NKJP: Wojciech Jagielski: Wieże z kamienia, 2004

  Na Mokotowie, gdy wysiadłem z więźniarki i zobaczyłem 'ścieżkę zdrowia', jako człowiek 51-letni i najstarszy z grupy, na kolanach z płaczem błagałem litości.

  źródło: NKJP: Radomski cud niepamięci, Dziennik Polski, 2001-12-08

  Mama jest sama z młodszymi siostrami, bez pieniędzy – ojca w domu nie ma, rozdzieliła nas wojna – klęczy przede mną i błaga: – Nie odchodź, Kubuś-synku!

  źródło: NKJP: Henryk Rozpędowski: Charleston, 2002

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. błagam
  błagamy
  2 os. błagasz
  błagacie
  3 os. błaga
  błagają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. błagałem
  +(e)m błagał
  błagałam
  +(e)m błagała
  błagałom
  +(e)m błagało
  błagaliśmy
  +(e)śmy błagali
  błagałyśmy
  +(e)śmy błagały
  2 os. błagałeś
  +(e)ś błagał
  błagałaś
  +(e)ś błagała
  błagałoś
  +(e)ś błagało
  błagaliście
  +(e)ście błagali
  błagałyście
  +(e)ście błagały
  3 os. błagał
  błagała
  błagało
  błagali
  błagały

  bezosobnik: błagano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę błagał
  będę błagać
  będę błagała
  będę błagać
  będę błagało
  będę błagać
  będziemy błagali
  będziemy błagać
  będziemy błagały
  będziemy błagać
  2 os. będziesz błagał
  będziesz błagać
  będziesz błagała
  będziesz błagać
  będziesz błagało
  będziesz błagać
  będziecie błagali
  będziecie błagać
  będziecie błagały
  będziecie błagać
  3 os. będzie błagał
  będzie błagać
  będzie błagała
  będzie błagać
  będzie błagało
  będzie błagać
  będą błagali
  będą błagać
  będą błagały
  będą błagać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. błagajmy
  2 os. błagaj
  błagajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. błagałbym
  bym błagał
  błagałabym
  bym błagała
  błagałobym
  bym błagało
  błagalibyśmy
  byśmy błagali
  błagałybyśmy
  byśmy błagały
  2 os. błagałbyś
  byś błagał
  błagałabyś
  byś błagała
  błagałobyś
  byś błagało
  błagalibyście
  byście błagali
  błagałybyście
  byście błagały
  3 os. błagałby
  by błagał
  błagałaby
  by błagała
  błagałoby
  by błagało
  błagaliby
  by błagali
  błagałyby
  by błagały

  bezosobnik: błagano by

  bezokolicznik: błagać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: błagając

  gerundium: błaganie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: błagający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: błagany

 • Rzosobowy + błagać +
  (KOGO) + o CO
  Rzosobowy + błagać +
  (KOGO) + żeby ZDANIE
  Rzosobowy + błagać +
  CZEGO
  Rzosobowy + błagać +
  MOWA WPROST
 • st.czes. blahati 'wielbić'

 • Uznawane za niepoprawne w połączeniu: pokornie błagać

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2010