równoczesny

 • dokonujący się lub występujący w tym samym czasie, w którym trwa coś innego
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu

 • synonimy:  jednoczesny
  • równoczesny atak; brak; podgląd; wybór; rozwój, wzrost; równoczesna kontrola, ochrona; praca; budowa; obróbka; emisja, sprzedaż; nowelizacja; likwidacja, redukcja; realizacja; obniżka; poprawa; porażka; równoczesne działanie, oddziaływanie; występowanie; uderzenie; dążenie; przejście, wejście; obniżenie, ograniczanie, zmniejszenie, zwiększenie; pobieranie; prowadzenie, uruchomienie, wprowadzenie; określenie, rozpatrzenie; rozwiązanie; stosowanie, wykorzystanie; zachowanie; zapewnienie, zawiadomienie
  • przy równoczesnej możliwości, z równoczesną możliwością
 • Obaj ministrowie obrony zręcznie ominęli pytanie, czy są jakieś bariery na drodze Polski do NATO. Obaj określili się jako zwolennicy równoczesnego włączenia Polski do NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej.

  źródło: NKJP: Paweł Wroński: Ministrowie obrony Niemiec i Francji w Warszawie, Gazeta Wyborcza 1994-07-19

  Ustawa wnosi natomiast rozwiązania, które w sposób znacznie bardziej korzystny niż dotychczas odnoszą się do kontynuowania pracy zawodowej po przekroczeniu wieku emerytalnego również w wypadku równoczesnego pobierania emerytury.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 25.11.1998

  Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla [...]. Z reguły dochodzi do nich wskutek szczelnego zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych.

  źródło: NKJP: (acz): Czad znów groźny, 2008-12-09

  Naszym ogromnym kłopotem ­ którego nie doświadczyły państwa wysoko rozwinięte, podejmujące głównie w latach siedemdziesiątych bitwę o czyste środowisko ­ jest fakt, że kryzys ekologiczny w Polsce był równoczesny z głębokim kryzysem ekonomicznym.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 18.01.1995

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. równoczesny
  równoczesny
  równoczesny
  równoczesne
  równoczesna
  D. równoczesnego
  równoczesnego
  równoczesnego
  równoczesnego
  równoczesnej
  C. równoczesnemu
  równoczesnemu
  równoczesnemu
  równoczesnemu
  równoczesnej
  B. równoczesnego
  równoczesnego
  równoczesny
  równoczesne
  równoczesną
  N. równoczesnym
  równoczesnym
  równoczesnym
  równoczesnym
  równoczesną
  Ms. równoczesnym
  równoczesnym
  równoczesnym
  równoczesnym
  równoczesnej
  W. równoczesny
  równoczesny
  równoczesny
  równoczesne
  równoczesna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. równocześni
  równocześni
  równoczesne
  równoczesne
  D. równoczesnych
  równoczesnych
  równoczesnych
  równoczesnych
  C. równoczesnym
  równoczesnym
  równoczesnym
  równoczesnym
  B. równoczesnych
  równoczesnych
  równoczesnych
  równoczesne
  N. równoczesnymi
  równoczesnymi
  równoczesnymi
  równoczesnymi
  Ms. równoczesnych
  równoczesnych
  równoczesnych
  równoczesnych
  W. równocześni
  równocześni
  równoczesne
  równoczesne

 • bez ograniczeń + równoczesny +
  (z CZYM)
  szyk: tylko prepozycja
 • Przekład niem. gleichzeitig.
  Zob. równo II, czas.

CHRONOLOGIZACJA:
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2011